Medlemskap

Mulig rusreform i Bærum: – Et steg i riktig retning

2. juni 2022

Budstikka 02. juni 2022: Mulig rusreform i Bærum: – Et steg i riktig retning, av Christian Brevik.

Et pilotprosjekt med en lokal rusreform er på vei til Bærum. Alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp skal vurderes.

– Jeg er veldig glad hvis Bærum slutter seg til denne linjen, sier leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, Arild Knutsen.

Den tidligere rusmisbrukeren som har bodd i Bærum, peker på at flere og flere er i ferd med å innse at ruspolitikken som er ført frem til i dag, har vært feilslått.

– Å gå fra trussel om straff til tilbud om hjelp i oppfølgingen vil være viktig, sier Knutsen.

Bakgrunnen for at Bærum vurderer endringer er etter innspill i kommunestyret fra Venstres Johan Malvik og Frank Roland.

De ønsker at Bærum blir med Oslo i et forsøksområde for rusreformen.

Bystyret i hovedstaden ba nylig byrådet gjennomføre et pilotprosjekt mellom kommunen og politiet i Oslo.

Alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk skal sees på.

– Det er naturlig at Oslo og Bærum som tilhører samme politidistrikt, samarbeider i ruspolitikken, sier Arild Knutsen.

– Helsehjelp er riktig reaksjon

– Fra å straffe rusavhengige bør vi i stedet tilby helsehjelp. I erkjennelsen av at bruk av narkotika først og fremst er et helseproblem er ikke straff, men tilbud om helsehjelp en riktig reaksjon for den rusavhengige, sa Johan Malvik i kommunestyret i Bærum.

Flertallet i kommunestyret gikk inn for å sende følgende forslag til formannskapet:

«Kommunedirektøren bes gå i dialog med politidistriktet og Oslo kommune om et pilotprosjekt med alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.»

Les hele saken i Budstikka her.

Tilbake til nyheter
crossmenu