Medlemskap

Hvor er politiet?

22. september 2023

Rusfeltets hovedorganisasjon (rusfeltet.no) 21. september 2023: Hvor er politiet?

Etter å ha besøkt Bergen, Trondheim og Oslo får vi fortellinger om at mennesker med rusproblemer får mindre beskyttelse av politiet enn før. 

Problemet ble allerede adressert i et møte med politidirektør Benedicte Bjørnland 28. februar i år.

Da overleverte vårt nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner et brev der de beskrev positive og negative endringer i rusmiljøene i kjølvannet av debatten om rusreform. 

I brevet skrev bruker- og pårørendenettverket vårt at det er på høy tid med en uttalt anerkjennelse, fra politiledelsens side, av at rusmiddelbrukere har en særlig sårbarhet for å bli utsatt for kriminalitet og at de skal beskyttes. 

Nettverket ønsket at: 

  1. det tydeliggjøres at politiet ikke skal unngå rusmiljøene, men snarere endre praksis fra kriminalisering til atferdsregulering.
  2. politiet skal sikre at rusmiddelbrukere er like beskyttet mot kriminalitet som alle andre innbyggere.
  3. rusmiddelbrukere skal ha den samme rettssikkerheten som alle andre kan ta for gitt. 

Erfaringene forteller også at anmeldelser om vold og trusler i rusmiljøet ikke blir tatt på alvor av politiet. Politiet skal beskytte rusbrukere, selv om de ikke skal slå ned på rusbruken. 

Les hele artikkelen på rusfeltet.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu