Medlemskap

FHI: Norges tiltak mot overdoser har ikke vært gode nok

7. november 2023

Morgenbladet 06. november 2023: FHI: Norges tiltak mot overdoser har ikke vært gode nok, av Vegard Møller.

Noen utdrag fra artikkelen:

Norge klarer ikke å redusere narkotikarelaterte dødsfall. Leder av Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen tror langtidsvirkende morfin kan være en del av løsningen.

Også FHI-studien åpner for at tiltakene kan ha forhindret en økning. Og når sant skal sies, har heroinrelaterte dødsfall gått sakte nedover de siste ti årene. Og selv om Knutsen på ingen måte er ansvarlig i politisk forstand, har organisasjonen hans vært sentral i å fremforhandle en rekke av de aktuelle tiltakene. Mens han er enig i at vi trenger nye tiltak, er han ikke i tvil om at de nåværende har hatt effekt.

Til tross for at tiltakene kan ha redusert heroinrelaterte overdoser, har det dukket opp nye problemer, påpeker artikkelforfatterne. Den lille heroinnedgangen er nemlig overgått av en oppgang for andre opiatrelaterte overdoser. Faktisk annulleres den ene og alene av metadon, stoffet som skal hjelpe folk å legge fra seg sprøyta.

kende morfin kan være en del av løsningen.

Norges tiltak mot overdoser har ikke ført til en nedgang i dødsfall – derfor trenger vi nye tiltak. I hvert fall hvis du spør Folkehelseinstituttet (FHI), som konkluderte slik i en studie publisert forrige uke.

– Vi har mye bra overdoseforebyggende arbeid, men når vi ser på resultatet av overdosearbeid, vil jeg sitere en forsker som sa at vi står med en brøk med x som fellesnevner – vi vet ikke hvor mange dødsfall vi ville hatt hvis ikke vi hadde innført forebyggende tiltak, sier Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), og kanskje Norges mest profilerte aktivist på feltet.

Problemet i Portugal

Ingen gispet da Knutsen foreslo rusreform som et av tiltakene vi trenger. Han tror den «milde rusreformen», som de facto avkriminaliserte brukerdoser under 5 gram for heroin, kokain og amfetamin, på sikt vil føre til en nedgang i overdoser.

Det samme tenkte Portugal. I 2001 var de der oppe med Norge, rundt 350 årlige overdose dødsfall, omtrent det samme som oss, dog langt mindre per innbygger. Så gikk bruken ned, mens overdosetallene gikk i bakken. Også generell kriminalitet gikk ned, i tillegg til offentlige utgifter brukt på illegale rusmidler.

Like før fallet innførte de en rusreform, der man sluttet å straffe bruken av illegale rusmidler (det er ennå ulovlig å produsere og selge), og satte av penger til skadereduserende-, rehabiliterende- og forebyggende tiltak, som å dele ut sprøyter og metadon, og å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. Ved hjelp av holdningskampanjer, skapte de også et bilde av rusavhengighet som sykdom/lidelse, heller enn et moralsk problem.

Men nå er dette i endring, ifølge en artikkel i Aftenposten, der Portos ordfører Rui Moreira hevder at de ikke lenger er et forbilde. Rusreformens far João Goulã sa «det vi har i dag, tjener ikke lenger til forbilde for noen».

Antall overdoser har mer enn doblet seg siden 2012. Med det sagt er tallene svært lave. Norge hadde tre ganger flere overdosedødsfall i 2021, og mer enn seks ganger flere per innbygger. Og selv om antall portugisere som prøvd minst ett narkotisk stoff, har økt fra 7,8 prosent i 2001 til 12,8 prosent, ifølge en undersøkelse, er både bruken og økningen lavere enn i andre land. I Norge har 27,1 prosent prøvd cannabis.

– Hvis man leser overskriften i Aftenposten, at Portugal ikke lenger er et forbilde, tenker jo alle at det må være avkriminaliseringen som er problemet. Men alle som uttaler seg i denne artikkelen, sier at de ikke vil se seg tilbake og gjeninnføre kriminalisering av bruk og besittelse.

Knutsen legger skylden på den økonomiske krisen i landet. Det samme gjorde João Goulã: «Systemet er utformet på en god måte. Det som har sviktet, er politiske prioriteringer og fordeling av ressurser.»

– Og dessuten så har jeg nettopp snakket med noen i Portugals narkotikaforum. De sier de har sett at det var veldig dumt å slutte å gi finansiering til hjelpeapparater, og har begynt å spytte inn penger igjen, siden den økonomiske krisen er over. Så Portugal er fortsatt en inspirasjon.

Les hele artikkelen i Morgenbladet her.

Tilbake til nyheter
crossmenu