Medlemskap

Dialogmøte med rusorganisasjoner på Helse- og omsorgsdepartementet

7. februar 2024

6. april var sivilt samfunn igjen invitert til dialogmøte i forkant av forhandlingene i FNs narkotikakommisjon (CND) i Wien.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol innledet møtet med å fortelle om regjeringens posisjoner, før statssekretær Ellen Rønning-Arnesen ledet møtet igjennom og noterte seg innspillene fra de 14 organisasjonene som var invitert.

Tonje Jevari stilte for Foreningen for human narkotikapolitikk og holdt dette innlegget:

Først vil vi takke for invitasjonen til å delta på dette dialogmøtet.

Vi ser det som et tegn på et sunt demokrati, og en verdsettelse av ytringsfriheten, at norske myndigheter inviterer organisasjoner fra rusfeltet for å gi innspill i forkant av forhandlingene i Wien.

Som vi formidlet på dialogmøtet i fjor, håper vi at Norge, uansett egen politikk, fortsetter å nyansere sine uttalelser og avstår fra å direkte motarbeide andre staters ønske om samtale om, eller eventuelle forsøk på, å endre sin politikk. Uavhengig av om det dreier seg om generell avkriminalisering eller også regulering av rusmidler. 

Vi har i år flere grunner til å anmode om dette.

Flere myndigheters kamp mot produksjon og distribusjon har blitt sterkt militarisert de seneste årene, med kraftig eskalerende bruk av dødelig vold i narkotika-bekjempelsen. Internasjonalt skjer det også stadig flere og alvorligere brudd på menneskerettighetene i kampen mot brukerne.

Det skjer en stadig eskalering av vold, bombinger og likvideringer i forbindelse med narkotikamarkedet i land som Frankrike, Nederland, Tyskland, Belgia og ikke minst i vårt naboland Sverige. Både tilbud og etterspørsel er i vekst i hele Europa. I fjor ble det beslaglagt mer kokain i Norge enn det ble i de siste 22 årene til sammen. Det har også vært en sterk økning i beslag og dødsfall som følge av nitazener, en gruppe syntetiske opioider som er mange ganger sterkere enn heroin. 

Situasjonen er så alvorlig at både FNs høykommissær for menneskerettigheter og ordførere i en rekke storbyer i Europa nå tar til orde for å styrke skadereduksjonsarbeidet, for å få en endelig slutt på den repressive politikken og åpne for legal regulering av rusmidler. De mener vi må få en grunnleggende kursendring, hvis ikke kan europeiske land svekkes som demokratiske nasjoner og bli til narkostater. 

De fire siste årene har vi arrangert side-events på CND om involvering av det sivile samfunn, menneskerettigheter og avkriminalisering. I år har vi søkt om å arrangerte et event med tittelen:

"Responsible regulation: Exploring legal regulation as a tool to promote human rights and secure health and security in Europe"

Uavhengig av politisk standpunkt om hva som bør gjøres, håper vi på forståelse for at vi ønsker en grunnleggende kursendring og bistand til å fasilitere denne samtalen. Med respekt og verdsettelse av ytringsfriheten. Vi håper dere vil vurdere å stå som sponsor for vårt event. Hvis våre forslag til løsninger er feil, så vil det komme frem av diskusjonen. Vi håper det gjør inntrykk at både et FN-organ og mange betydningsfulle politikere nå tar til orde for det samme som oss. 

Tilbake til nyheter
crossmenu