Medlemskap

Foreningen for human narkotikapolitikks årsmøte ble avholdt 20. april. Det ble vedtatt endringer i vedtektene og valgt nytt styre. Vedtektsendringene går ut på at FHNs styre får færre medlemmer, samtidig som de åpner for at styret kan godkjenne medlemmer som tillitsvalgte i foreningen.

Dette for å gjøre det enklere for flere å få en formell tilknytning til FHN.

Tidligere måtte man dra i gang et styre for å engasjere seg i FHN, nå holder det med en godkjenning fra styret. Denne oppmykingen vil gjøre det lettere, særlig i distriktene, å engasjere seg som FHN-representant.

Styret 2018 - 2019:

Arild Knutsen (leder), Janne Andresen og Elise Theodorsen. Vara: Thomas Kjøsnes, Ida Therese Grythe Andersen, Michelle Muren og Ida Larsen.

Foreningen for human narkotikapolitikk arrangerer årsmøte fredag 20. april kl. 18.00. i kontorlokalene. På Arbeidersamfunnets Plass.

crossmenu