Debattmøte: hvor skal rusmiljøet være?

Området rundt Brugata og Storgata renoveres. Nye områder opplever økt belastning. Det avholdes borettslagsmøter. Barn blir holdt hjemme av foreldrene. Lavterskeltiltak belastes. Brukere fortviler. Bergen oppretter tilpasset uteområde for rusmiljøet. Foreningen for human narkotikapolitikk og politikere har tatt til orde for at Oslo gjør det samme. Vi mener dette er viktig for den kommende rusmeldingen Les mer omDebattmøte: hvor skal rusmiljøet være?[…]

Temakveld om anbud på LAR-medikamenter

Medikamentene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er satt ut på anbud. Dette innebærer at mange av de som går på metadon, buprenorfin eller kombinasjonspreparatet buprenorfin/nalokson heretter vil få et annet medikament enn de gikk på tidligere.  De skal være rimeligere, men inneholde samme virkestoff. Risikoen for å måtte bytte medikament skaper bekymring blant LAR-pasienter. To brukerrepresentanter Les mer omTemakveld om anbud på LAR-medikamenter[…]

Pakkeforløp og frykten for det ukjente

Rusfeltet.no: Vil pakkeforløpene føre til de endringer som skal til for å imøtekomme en gruppe menneskers sammensatte behov? Og er skepsisen knyttet til en generell frykt for endring til noe ukjent, eller baserer den seg på erfaringen om at dette er en ny reform som er vanskelig å gjennomføre i praksis? Tekst: Tonje Jevari, organisasjonssekretær Les mer omPakkeforløp og frykten for det ukjente[…]

Klassekampen: Vi må sikre trygge liv, også før rusfriheten

Debattinnlegg av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk. Actis etterlyser øremerkede midler til ettervern og viser i den forbindelse til de høye overdosetallene. De påpeker et reelt problem ettersom risikoen for overdosedød er opptil 16-doblet i ukene etter behandling, men forestillingen om at ettervernstiltak forhindrer overdosedødsfall er basert på en ubegrunnet antakelse. Les mer omKlassekampen: Vi må sikre trygge liv, også før rusfriheten[…]

Vårt land: Jubel for ja til avkriminalisering av rusbruk

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, tror det vil bli mer samarbeid på rusfeltet etter at Blå Kors og Actis gikk inn for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Bildt er fra bisettelsen til Thorvald Stoltenberg i juli. Høyre, Ap og Venstre jubler over at både Actis og Blå Kors sier ja Les mer omVårt land: Jubel for ja til avkriminalisering av rusbruk[…]

Nettavisen: Politiet hjelper ikke ungdommen ved å løpe etter og straffe cannabisbrukere

Når politiinnsatsen er å løpe etter brukere av alternative rusmidler til alkohol, medfører det at de aller fleste skjuler bruken nettopp fordi de frykter å bli tatt. De som er i ferd med å utvikle rusproblemer, trenger tilbud om hjelp og ikke trussel om straff. Både når det gjelder alkohol og når det gjelder cannabis. Les mer omNettavisen: Politiet hjelper ikke ungdommen ved å løpe etter og straffe cannabisbrukere[…]

UiO: Nye risikogrupper, men tiltak som fungerer

I underkant av 300 personer dør hvert år i Norge som følge av overdoser. Kan vi gjøre noe annerledes for å forebygge overdoser? Det var tema for seminaret SERAF arrangerte under Arendalsuka 2018. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) snakket om brukernes behov og prioriteringer. Han var svært fornøyd med oppmøtet på seminaret Les mer omUiO: Nye risikogrupper, men tiltak som fungerer[…]

Oppland Arbeiderblad: Reell rusreform

LESERBREV: Av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk: Det gjorde godt å lese Astrid Nøklebye Heibergs leserinnlegg om behovet for den kommende avkriminaliseringreformen. Nøkleby Heiberg er landets eldste stortingsrepresentant og ettersom vedtaket om rusreform er av ny dato, viser hennes argumentasjon mot moralisme at hun har et unikt engasjement og evne til Les mer omOppland Arbeiderblad: Reell rusreform[…]

Podcasten Rett på! Om uroen i Bergensklinikkene

Svekkes behandlingstilbudet for rusavhengige? Suspensjonen av Kari Lossius og Eva Karin Løvaas fra Stiftelsen Bergensklinikkene har skapt en storm av reaksjoner i media fra fagfolk, politikere og bruker- og pårørendeorganisasjoner fra hele landet. I denne episoden av Rett på! gir Kari Lossius et åpenhjertig intervju til Lise Aasmundstad om den faglige praksisen i Bergensklinikkene, og Les mer omPodcasten Rett på! Om uroen i Bergensklinikkene[…]

Situasjonen med LAR-medisiner, etter anbudsrunden

I juni ble Foreningen for human narkotikapolitikk gjort oppmerksom på at resultatet og konsekvensene for anbudsrunden på LAR-medisiner nærmer seg. En av våre tillitsvalgte hadde fått brev fra LAR om at nye innkjøpsavtaler og nye priser for LAR-legemidler vil tre i kraft fra 01. oktober 2018. Det står i brevet at dette kan innebære at Les mer omSituasjonen med LAR-medisiner, etter anbudsrunden[…]

Bergen- Verdens Overdosedag markering

Hvert år dør mellom 260-280 personer av overdose i Norge. I 2016 døde 34 innbyggere i Bergen av overdose. Overdosedødsfall er et samfunnsproblem både i Norge og i resten av verden. Og hvert år markeres overdosedagen over hele verden for å synliggjøre dette samfunnsproblemet. Aksjonsuke I Bergen markeres Verdens overdosedag gjennom hele uken. Årets motto Les mer omBergen- Verdens Overdosedag markering[…]

VG: Bergensklinikkbråket: Rusorganisasjonene bekymret for fremtidig behandlingsprakis

Flere bruker- og pårørendeorganisasjoner frykter behandlingstilbudet til rusavhengige kan svekkes som følge av beskyldningene om feilrapportering av døgnopphold ved Bergensklinikkene. I et åpent brev skriver åtte bruker- og pårørendeorganisasjoner innen rusfeltet at de slår ring om rapporteringspraksisen ved Bergensklinikken, som de mener ligger innenfor god, klinisk praksis. I en årrekke har rusfeltet kjempet for en Les mer omVG: Bergensklinikkbråket: Rusorganisasjonene bekymret for fremtidig behandlingsprakis[…]

Bergensavisen: Brukerne slår ring rundt suspenderte ledere

I et brev til styret i Bergensklinikkene forsvarer en rekke rusorganisasjoner behandlingsmetodene som suspenderte Kari Lossius og Eva Løvaas står for. Brevet, som er undertegnet åtte organisasjoner, ble sendt til styret i Bergensklinikkene mandag ettermiddag. I brevet står det blant annet: «Praksisen, slik den fremkommer i mediene, ligger innenfor god, klinisk praksis. Ordningen gjør det Les mer omBergensavisen: Brukerne slår ring rundt suspenderte ledere[…]

Bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet slår ring om praksisen på Bergensklinikken

Bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet slår ring om praksisen på Bergensklinikken. Avhengighet til rusmidler er eneste diagnose som tidfester et tidspunkt for når pasienter skal være friske, om det er 6 uker, 3, 6, 9 eller 12 måneder. I en årrekke har rusfeltet kjempet for en mer fleksibel praksis der pasientene ikke blir utskrevet dersom Les mer omBruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet slår ring om praksisen på Bergensklinikken[…]

Bergens Tidende: Reddet fordi jeg fikk beholde plassen min

– Jeg hadde ikke sittet her i dag hvis de ansatte hadde skrevet meg ut fordi jeg ruste meg noen enkelte ganger. Det at jeg fikk beholde behandlingsplassen min reddet meg, sier Patrick Karlsen. Uroen på Bergensklinikkene har gått sterkt inn på 32-åringen. Forrige uke ble fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Karin Løvaas suspendert Les mer omBergens Tidende: Reddet fordi jeg fikk beholde plassen min[…]