FHNs høringsinnspill til Rusreformutvalget

Rusreformutvalget inviterte rusorganisasjoner til å gi høringsinnspill 13. november 2018. Her er Foreningen for human narkotikapolitikks innspill Foreningen for human narkotikapolitikk støtter og berømmer at regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse. At de går fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.  Derfor er vi glade for rusreformen, Les mer omFHNs høringsinnspill til Rusreformutvalget[…]

Vårt Oslo: Tunge narkomane kan få sitt eget fristed i Oslo sentrum. Kan være flertall i bystyret

Siden det åpne rusmiljøet i hovedstaden ble etablert på 1960-tallet, har de narkomane blitt jaget fra tilholdssted etter tilholdssted. Fra Slottsparken til Spikersuppa. Derfra via Egertorget og nedre del av Karl Johan til sjøsiden på Oslo S. De siste årene har miljøet fått tilhold i Brugata. Men også her henger miljøet i en tynn tråd. Les mer omVårt Oslo: Tunge narkomane kan få sitt eget fristed i Oslo sentrum. Kan være flertall i bystyret[…]

Global narkotikakommisjon mener leger bør støtte kravet om legalisering av stoffer

Global Commission on Drug Policy er et organ bestående av tidligere nasjonale ledere, næringslivstopper og intellektuelle. Her til lands er kommisjonen mest kjent for de to medlemmene Thorvald Stoltenberg og Kofi Annan. 24. september skrev de tre internasjonale helsetoppene i den globale narkotikakommisjonen, Michel Kazatchkine, Pavel Bém og Ruth Dreifuss i The British Medical Journal at leger bør Les mer omGlobal narkotikakommisjon mener leger bør støtte kravet om legalisering av stoffer[…]

Erlik Oslo: Blir Elgsletta et fristed for det tunge rusmiljøet?

Rusmiljøet rundt Storgata og Brugata i Oslo må snart finne et nytt sted å være. Området skal rustes opp. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk foreslår noe helt nytt, som han håper vil få slutt på jagingen av de rusavhengige. Forslaget møter både interesse og skepsis. I høst starter arbeidet med å ruste opp Les mer omErlik Oslo: Blir Elgsletta et fristed for det tunge rusmiljøet?[…]

Utenfor Podcast: Thomas møter Arild Knutsen og snakker om utenforskap

Thomas møter Arild Knutsen – en mann som kunne endt opp som morder, men ble et talerør for de vanskeligstilte. Han kunne endt opp som morder i ung alder, men heldigvis ble ikke knivstikkingen fatal. I stedet endte han opp med å bli selve talerøret for dem som står på utsiden. Selv kler han seg Les mer omUtenfor Podcast: Thomas møter Arild Knutsen og snakker om utenforskap[…]

Canada legaliserer cannabis. Norge bør følge etter – Dagsavisen Nyemeninger 17. oktober

Fra i dag er cannabis offisielt lovlig i Canada. Kundene kan handle opptil 30 gram marihuana om gangen og hver husholdning kan ha inntil fire planter. De som tidligere er dømt for opptil 30 gram vil bli benådet. Canadiske myndigheter mener regulering bedre vil holde cannabis ute av hendene på mindreårige og fortjenesten ute av Les mer omCanada legaliserer cannabis. Norge bør følge etter – Dagsavisen Nyemeninger 17. oktober[…]

Debattmøte: hvor skal rusmiljøet være?

Området rundt Brugata og Storgata renoveres. Nye områder opplever økt belastning. Det avholdes borettslagsmøter. Barn blir holdt hjemme av foreldrene. Lavterskeltiltak belastes. Brukere fortviler. Bergen oppretter tilpasset uteområde for rusmiljøet. Foreningen for human narkotikapolitikk og politikere har tatt til orde for at Oslo gjør det samme. Vi mener dette er viktig for den kommende rusmeldingen Les mer omDebattmøte: hvor skal rusmiljøet være?[…]

Temakveld om anbud på LAR-medikamenter

Medikamentene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er satt ut på anbud. Dette innebærer at mange av de som går på metadon, buprenorfin eller kombinasjonspreparatet buprenorfin/nalokson heretter vil få et annet medikament enn de gikk på tidligere.  De skal være rimeligere, men inneholde samme virkestoff. Risikoen for å måtte bytte medikament skaper bekymring blant LAR-pasienter. To brukerrepresentanter Les mer omTemakveld om anbud på LAR-medikamenter[…]

Pakkeforløp og frykten for det ukjente

Rusfeltet.no: Vil pakkeforløpene føre til de endringer som skal til for å imøtekomme en gruppe menneskers sammensatte behov? Og er skepsisen knyttet til en generell frykt for endring til noe ukjent, eller baserer den seg på erfaringen om at dette er en ny reform som er vanskelig å gjennomføre i praksis? Tekst: Tonje Jevari, organisasjonssekretær Les mer omPakkeforløp og frykten for det ukjente[…]

Klassekampen: Vi må sikre trygge liv, også før rusfriheten

Debattinnlegg av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk. Actis etterlyser øremerkede midler til ettervern og viser i den forbindelse til de høye overdosetallene. De påpeker et reelt problem ettersom risikoen for overdosedød er opptil 16-doblet i ukene etter behandling, men forestillingen om at ettervernstiltak forhindrer overdosedødsfall er basert på en ubegrunnet antakelse. Les mer omKlassekampen: Vi må sikre trygge liv, også før rusfriheten[…]

Vårt land: Jubel for ja til avkriminalisering av rusbruk

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, tror det vil bli mer samarbeid på rusfeltet etter at Blå Kors og Actis gikk inn for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Bildt er fra bisettelsen til Thorvald Stoltenberg i juli. Høyre, Ap og Venstre jubler over at både Actis og Blå Kors sier ja Les mer omVårt land: Jubel for ja til avkriminalisering av rusbruk[…]

Nettavisen: Politiet hjelper ikke ungdommen ved å løpe etter og straffe cannabisbrukere

Når politiinnsatsen er å løpe etter brukere av alternative rusmidler til alkohol, medfører det at de aller fleste skjuler bruken nettopp fordi de frykter å bli tatt. De som er i ferd med å utvikle rusproblemer, trenger tilbud om hjelp og ikke trussel om straff. Både når det gjelder alkohol og når det gjelder cannabis. Les mer omNettavisen: Politiet hjelper ikke ungdommen ved å løpe etter og straffe cannabisbrukere[…]

UiO: Nye risikogrupper, men tiltak som fungerer

I underkant av 300 personer dør hvert år i Norge som følge av overdoser. Kan vi gjøre noe annerledes for å forebygge overdoser? Det var tema for seminaret SERAF arrangerte under Arendalsuka 2018. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) snakket om brukernes behov og prioriteringer. Han var svært fornøyd med oppmøtet på seminaret Les mer omUiO: Nye risikogrupper, men tiltak som fungerer[…]