Medlemskap

24- timers morfin godkjent til LAR

29. august 2023

Rus og samfunn 29. august 2023: 24-timers morfin godkjent til LAR, av Berit Simenstad.

Etter svært lange prosesser er det nå besluttet å innlemme langtidsvirkende morfin i LAR-behandlingen. — Endelig, var den entydige tilbakemeldingen fra store deler av rusfeltet da beslutningen ble kjent. 24-timersmorfin vil også kunne være relevant i heroinassistert behandling (HAB).

Mandag ble det klart: Beslutningsforum for nye metoder har godkjent godkjent langtidsvirkende morfin som substitusjonspreparat Det betyr at langtidsvirkende morfintabletter med 24 timers virketid kan tas i bruk i LAR (legemiddelassistert behandling).

Det går frem av offentligjøringen av vedtaket at det var Helsedirektoratet som bragte saken inn 29. juni i fjor, og siden har det da vært en saksbehandling med innspill fra ulike organer.

Her kan du lese om beslutningen som ble tatt på møtet 28. august.

Beslutningen kan oppsummeres i tre punkter:

1. Langtidsvirkende morfintabletter med 24-timers virketid innføres til bruk i LAR når buprenorfin og metadon ikke gir tilstrekkelig behandlingseffekt, eller gir pasienten vesentlige bivirkninger.

2. Det forutsettes samme prisnivå som den prisen som er grunnlaget for beslutningene.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. november, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Det er ikke kjent enda hvilket merke som vil bli kjøpt inn.

Denne godkjenningen betyr også at de eksisterende retningslinjene for LAR må revideres på dette punkt.

Avgjørelsen i Beslutningsforum ble selvsagt tatt godt i mot fra brukerorganisasjoner som har jobbet for dette i flere år.

— Endelig har beslutningsforum avgjort bruken av nytt legemiddel til LAR behandling. Dette vil bli godt mottatt av pasientgruppa, var reaksjonen fra ProLAR Nett.

— I dag er det tatt et stort skritt i retning flere medisiner i LAR, skrev FHN-leder Arild Knutsen.

Les hele artikkelen i Rus og samfunn her.

Tilbake til nyheter
crossmenu