Medlemskap

Vil redusere drop-in-tilgang på Nav

10. november 2020
Morten Sommerbakk, erfaringskonsulent ved MO-senteret i bydelen Eidsvåg og styremedlem i Foreningen for Human Narkotikapolitikk Vestland, tror mer stengte Nav-kontorer vil føre til økt kriminalitet

Rus og samfunn 10. november 2020: Vil redusere drop-in-tilgang på NAV, skrevet av Otto Von Münchow.

Bergen kommune ønsker å fortsette med å ha fire av fem Nav-kontorer stengt for drop-in klienter også etter korona. — Nav er utilgjengelig nok som det er, og burde heller bli mer tilgjengelig, sier Marcos Amano og Ingrid Døskeland, leder og nestleder i Robin Hood-huset. De har hatt en markant økning i antall samtaler om Nav med sine brukere. Samtidig vil byrådet i Bergen kutte i en rekke lavterskeltilbud neste år.

Alle fem publikumsmottakene i Bergen ble stengt rett etter at covid-19 rammet Norge i midten av mars. Tre måneder senere åpnet de opp igjen, men bare for klienter med forhåndsavtale, med unntak av ett kontor som ble gjort tilgjengelig for drop-in.

Ordningen ble iverksatt av smittehensyn, men nå ønsker Bergen kommune å teste ut ordningen i 2021 med tanke på eventuelt å normalisere den.

Tillitsvalgte og ansatte har reagert på signalene fra kommunen og peker på at ikke alle klienter har datamaskin eller klarer å møte opp til avtalt tid. Også frivillige organisasjoner som jobber overfor de svakeste gruppene i samfunnet, har reagert på at kommunen nå ønsker å gjøre ordningen permanent.

Morten Sommerbakk er erfaringskonsulent ved MO-senteret i bydelen Eidsvåg og styremedlem i Foreningen for Human Narkotikapolitikk Vestland. Han har merket økt pågang for hjelp etter at Nav-kontorene stengte ned.

For ham er det mest skremmende at kommunen kjører over en hel gruppe som kanskje ikke har egen bolig, de får ikke åpnet mobilabonnement eller har heller ikke tilgang til internett. Dette er mennesker som har behov for åpne publikumsmottak. Sommerbakk understreker at det ikke bare gjelder rusavhengige, men også andre grupper som eldre og mennesker med psykiske plager.

– Folk jeg snakker med, har kanskje sosial angst eller sliter med andre problemer. Mange klarer ikke å forholde seg til avtaler. De har kanskje fått trygghet på én person i systemet, men nå skal de plutselig måtte forholde seg til tilfeldige ukjente på et sted som de vanligvis ikke er kjent med, sier han.

– Jeg ser med frykt på dette. Hvis folk ikke får penger fra Nav, skaffer de det et annet sted. Stengte publikumsmottak vil føre til økt kriminalitet.

Les hele artikkelen, med flere uttalelser her.

Tilbake til nyheter
crossmenu