Medlemskap

– Vi må anerkjenne at ungdom ruser seg. Det hjelper ikke å lukke øynene

2. juli 2022

iHarstad.no 01. juli 2022: – Vi må anerkjenne at ungdom ruser seg. Det hjelper ikke å lukke øynene, av Vera Helene Ridderseth.

Tilbakemeldingene etter at Marino hadde snakket med ungdommene om rus og rusmidler overrasket han.

Som tillitsvalgt i Foreningen for human narkotikapolitikk Nord (FHN) har Marino Jonassen i flere år holdt foredrag om rus og rusforebygging for institusjoner i Nord-Norge. Nå ønsker han å nå ut til enda flere.

Et av foredragene til Marino ble fulgt opp med et foreldremøte i regi av skolen et par dager etterpå. 

– Jeg var nok litt forutinntatt, og forventet at det skulle bli kritikk fra foreldrene. Men vi fikk utelukkende positive tilbakemeldinger, forteller Marino engasjert.

For mange faller det naturlig å snakke med ungdommene om alkohol. Jonassen savner at man tar den samme praten om andre rusmidler, og legger til at han har forståelse for at det oppleves som skremmende for mange.

– Vi må likevel anerkjenne at ungdom ruser seg. Det hjelper ikke å lukke øynene for det. Hvis jeg kan få én ungdom til å ta bedre valg på bakgrunn av den kunnskapen jeg har delt med dem, er målet nådd.

Til daglig kan du møte Marino Jonassen på Helsehuset. Der jobber han som assistent, med et mål om å ta fagbrev som helsefagarbeider. I fritiden derimot, reiser han rundt i hele Nord-Norge og holder foredrag for ulike institusjoner om rus. 

Som tillitsvalgt i Foreningen for human narkotikapolitikk Nord (FHN) har Marino allerede flere års erfaring som formidler. Blant institusjonene som har fått besøk av Marino finner vi Røde Kors, rus-og psykiatritjenester i ulike kommuner, og flere ungdomsskoler. 

Vekk fra skremselspropaganda

En opplevelse som Jonassen husker godt skjedde på en ungdomsskole i Finnmark som ønsket et foredrag for ungdom om rusmidler, men uten det de omtalte som “skremselspropaganda”. 

Da ble løsningen et innspill fra en brukerorganisasjon. FHN ble kontaktet, og Marino, som har en forhistorie med rus og avhengighet, reiste opp og delte sin historie med ungdommene. 

Han fortalte om valgene han tok og hvilke konsekvenser de fikk for hans liv. Samtidig snakket han også om de ulike rusmidlene som finnes, om virkningene av dem og hva man må passe spesielt på ved inntak av de ulike stoffene. 

– Det går fint an å snakke om rusmidler uten å proklamere at narkotika er bra. Alle vet at det ikke er bra. Det handler om å gi kunnskap for å forebygge avhengighet og overdoser, forklarer Marino. 

Småbyproblemer

I små samfunn hvor alle kjenner alle, som det er mange av i Nord-Norge, møter man ofte på andre problemstillinger enn i de store byene, erfarer Jonassen. På grunn av frykt for ryktespredning og påfølgende økonomiske og sosiale konsekvenser, er terskelen ofte høyere for å oppsøke kommunen for å få hjelp. 

Da blir en viktig del av jobben til Jonassen å hjelpe kommunene til å finne alternative løsninger. Det kan for eksempel være å endre lokasjon for utleveringssentralen, eller jobbe med kunnskapsformidling fra kommunen til bruker. 

– Mange er redd for å miste retten til stønad fra NAV hvis de tar kontakt med den kommunale psykiatritjenesten. Det er en unødvendig bekymring.    

Nyttig kompetanse 

Avhengighet ikke noe som er forbeholdt de unge. En studie fra Folkehelseinstituttet viser en økning i personer som faller inn under kategorien “vedvarende bruk” av opioder fra 50.000 til 60.000 fra 2011 til 2019. De fleste av disse er over 70 år.  

Så selv om det ikke er rus og avhengighet Marino jobber med i det daglige på Helsehuset er det ikke tvil om at hans spesialkompetanse på feltet også kommer godt med i jobben der.

– Jeg blir med andre ord ikke foredragsholder på heltid med det første - det er fortsatt mulig å treffe på meg i gangene på Helsehuset.

Les artikkelen på iHarstad.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu