Medlemskap

Vi er bekymret for kutt i tjenester for rusavhengige

30. oktober 2020

Debattinnlegg i Bergensavisen 29. oktober 2020.

Vi er bekymret for kutt i tjenester til rusavhengige

Det er med stor bekymring vi i brukerorganisasjonene på rusfeltet leser at byrådet varsler kutt i tilbudet til rusavhengige i Bergen. Blant annet foreslår byrådet at MO-sentrene (mottak og oppfølgingssenter for mennesker med rusavhengighet) og Overdoseteamet må kutte i sitt tjenestetilbud på ettermiddager og kveldstid. 60–70 prosent av aktiviteten skjer på ettermiddag og kveld.

Det varslede budsjettkuttet vil ramme hjelpe- og rehabiliteringstjenesten der den er mest effektiv og mest etterspurt. 60 prosent av brukerne kom mellom klokken 15.00 og 20.30, noe som utgjør 32.764 besøk. Videre er det registrert at 65 prosent av overdosene som personalet har rykket ut til, har skjedd på ettermiddag/kveld. Noe som i 2019 utgjorde 205 overdoser av 315.

Byråden sier at «Kvaliteten av et tilbud ikke er avhengig av tidspunktet denne hjelpen blir gitt på». Her misforstår de alvorlig rusavhengighet som en åtte til fire-utfordring. Det er det ikke, det er helt avgjørende at hjelpen blir gitt på rett tidspunkt og er tilgjengelig.

Bergen kommune har siden 2015 økt budsjettet til rusavhengige og psykisk syke med over 100 millioner kroner, blant annet med å etablere MO-sentre i fire bydeler. Dette var et nødvendig løft. Stengningen av Nygårdparken hadde medført forverring av helsetilstanden og spredning av miljøet ut i byområder, det var derfor ønsket politikk å gjøre situasjonen bedre for byens borgere igjen.

Vi oppfatter at kuttforslaget er foreslått uten å rådføre seg med dem som er tett på miljøet, bruker- og pårørendeorganisasjonene og ikke minst brukerne selv. Det er vanskelig å forstå at det er ønsket politikk fra byrådet å sende rusmiddelavhengige tilbake til livet på brosteinen.

Byråd Lubna Jaffery (Ap) viser til at det skal satses mer på rehabilitering. Vi lurer på om byråden da mener at det ikke foregår rehabiliteringsinnsats på alle disse lavterskeltilbudene. Er det ikke nettopp her det er lett å komme i kontakt med dem som trenger det mest og de som ønsker seg ut av avhengighet?

Videre sier byråden at «mange av dem som har brukt Natthjemmet nå har egen bolig og vi ser at behovet for slike plasser kan reduseres ved hjelp av andre støtteordninger.» Hvilke støtteordninger sier byråden ikke noe om. Flere av de hun refererer til, har en så utrygg boligsituasjon at de verken kan eller tør gå dit.

Vi ser med stor bekymring på byrådets forslag til kutt i tilbudet til de rusavhengige. Og varsler kamp! For dette kan vi ikke finne oss i.

Marianne Pierron, erfaringskonsulent i Helse Bergen AFR.

Inga Alice Blaha, Ivareta.

Andre Nilsen, NORMAL.

Espen Aas, A-Larm.

Lars Morten Wathne, Røst Huset.

Christine Sundal, proLAR Nett.

Morten Sommerbakk, Foreningen for human narkotikapolitikk.

Anne Eriksen Hammer, Drop Out Teamet.

Tilbake til nyheter
crossmenu