Medlemskap

Verdens narkotikadag 2020

8. juni 2020

26. juni er Verdens narkotikadag. I den anledning inviterer Foreningen for human narkotikapolitikk og proLAR Nett til markering på Eidsvolls plass, utenfor Stortinget fra kl.12 til kl.15.

Generalforsamlingen i FN vedtok i 1987 at datoen skal markere FNs arbeid for å bedre arbeidet mot misbruk og handel med narkotika. Alle medlemsland er forpliktet til å følge FNs narkotikakonvensjoner og dermed begynte flere lands myndigheter å markere dagen med å feire krigen mot narkotika 26. juni, med offentlige henrettelser og bålbrenning av enorme mengder narkotikabeslag. 

Vi markerer dagen med å invitere regjeringsmedlemmene og stortingsrepresentantene til å komme ut på plassen (utenfor Stortinget) og støtte den globale ”Support. Don´t punish” – kampanjen ved å la seg avbilde med “Support. Dont`t punish”-plakat.

De seneste årene har det skjedd en gradvis endring av det internasjonale arbeidet med narkotika. Særlig i Norge har det skjedd et paradigmeskifte på rusfeltet. Et flertall på Stortinget har forlatt linjen med straff, tvang og segregering til fordel for hjelp, støtte og veiledning.

Samtidig skjer det en videreutvikling av hjelpetiltakene. Blant punktene på regjeringserklæringen står det at vi skal få flere medikamenter i LAR og at Norge skal ha et prøveprosjekt med heroinassistert behandling.

Norge er i ferd med å gå foran og bli en ledestjerne i det internasjonale arbeidet med narkotika. I begynnelsen av mars, like før de strenge koronatiltakene ble innført, reiste helseminister Bent Høie til FNs narkotikakommisjon i Wien og arrangerte et event om Norges rusreform og Rusreformutvalgets innstilling

Bent Høie fortalte om hvordan holdningene til narkotikapolitikken har blitt endret de seneste årene, som følge av at politikken har blitt kritisert av stadig flere. Motstanden til kriminalisering har vokst til en folkelig bevegelse med krav om å sette mennesket i sentrum for narkotikapolitikken og at støtte og behandling skal være grunnleggende.

Høie fortalte at han endret standpunkt til å gå fra straff til hjelp i forkant av forhandlingene i FNs narkotikakommisjon, UNGASS 2016. Hans vendepunkt skjedde som følge av en underskriftskampanje i VG fra brukerorganisasjonene i februar 2016. «Intet om oss uten oss» som var undertegnet representanter fra det sivile samfunn, forskere, politikere og offentlige personer.

Rusreformutvalgets leder, Runar Torgersen, presenterte innstillingen til utvalget og forklarte at utvalgets innstilling om å gå fullstendig vekk fra straff og sanksjoner, skyldes at de ikke ønsker en avkriminalisering light, men en full avkriminalisering. 

Modellen for rusreformen ble tatt godt imot av både FNs narkotikakontrollorgan (UNODC), Verdens helseorganisasjon og FNs høykommisær for menneskerettigheter. Og det ble bekreftet at den er i tråd med konvensjonene og dermed innenfor rammene av FNs narkotikakommisjon.

Imens vi venter på det endelige vedtaket på Stortinget og håper på et fullstendig paradigmeskifte, oppfordrer vi landets politikere til å støtte reformen og møte oss det dreier seg om. På Eidsvoll plass.

Link til påmelding på Facebook.

Tilbake til nyheter
crossmenu