Medlemskap

TV2: Ny rusreform kan redde liv

20. desember 2019

Ny rusreform kan redde liv sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Kritikerne hevder at flere ungdom kan havne på skråplanet.
I dag foreslo Rusreformutvalget at det å ha narkotika til eget bruk ikke skal straffes. Dette kommer til å redde mange liv, mener Arild Knutsen. Mesteparten av overdosene skyldes at man må gjemme seg bort og injisere stoffene, et ekstremt bruksmønster som har oppstått som følge av kriminaliseringen.
Rusreformutvalget foreslår at man skal tilby hjelp istedenfor å anmelde og straffeforfølge. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre) sier at med rusreformen vil rusavhengige oppleve mindre stigmatisering, det vil bli lettere å mestre livet de har og barrierene for å søke hjelp vil bli mindre. Hensikten er å gå fra straff til hjelp, det er ikke å legalisere.
Men ikke alle synes reformforslaget er like godt.
Actis frykter at avkriminalisering kan gjøre bruk av narkotika mer interessant for unge. Generalsekretær Pernille Huseby i Actis tror dette kan føre til at flere bruker og dermed at flere får problemer knyttet til bruken. Arild Knutsen er ikke enig. Han mener kunnskapen reformen åpner for og erfaringer fra andre land, viser at dette vil bidra til å holde rusbruken nede. Dette er resultatet av mange års kamp for en kunnskapsbasert narkotikapolitikk der vi går fra «just say no til just say know, sier han.
Se nyhetsinnslaget her.
Tilbake til nyheter
crossmenu