Medlemskap

Trygg hasj på polet

25. juli 2020
Debattinnlegg i Klassekampen 25. juli 2020.

Heller hasj på polet enn på ungdomsskole!
Av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Sosialistisk Ungdom, ved representant i SVs programkomité, Andreas Sjalg Unneland, ønsker at moderpartiet skal gå inn for å utrede lovliggjøring av cannabis.

Det kan være uheldig for den politiske behandlingen av den kommende rusreformen, med avkriminalisering av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler, å knytte forslaget om lovliggjøring av cannabis til denne prosessen. Fordi avkriminalisering, merkelig nok, misforstås i politiske kretser som en lovliggjøring, til tross for at regjeringen har sagt implisitt at rusreformen medfører at forbudspolitikken står fast.

Forslaget bør likevel tas på alvor av SV. Cannabis dominerer på det illegale markedet. Selv om Norge har et relativt lavt forbruk sammenliknet med andre europeiske land, er utbredelsen som sådan stor. Det er heller ingenting som tyder på at verken kriminalisering eller forbud påvirker utbredelsen.

60 prosent av unge voksne i Oslo har brukt cannabis, 40 prosent på landsbasis. Det er særlig unge og voksne med utfordringer i livet som bruker cannabis jevnlig. Dette bør sees i sammenheng med alkoholbruk, helsevesenets medikalisering og utredes om det kan innføres fornuftige restriksjoner.

Cannabis på det ulovlige markedet kommer i sterkere og mer risikofylte varianter enn det ville under norsk politisk styring. Dessuten ville flere milliarder kroner årlig blitt overført fra ulovlig handel og til statskassen. Disse kan så vedtas å avsettes til rusforebyggende arbeid.

Det er vanskelig å forstå SV-nestleder Kirsti Bergstøs negative innstilling til forslaget om utredning, med å si at hun ønsker mindre skadevirkninger av rusmidler, ikke mer. Dette er å insinuere at tilhengere av legalisering ønsker mer skadevirkninger, men det er nettopp slike spørsmål som kan besvares av en utredning.

Det er naivt å se på debatten om legalisering som enten tilgjengelighetsbegrensende eller ikke. SV har en lang og stolt tradisjon for statlige reguleringer av lovlige varer. Forbudspolitikken er en arv fra undertrykkende amerikanske myndigheter på midten av forrige århundre, som anså bruk av alternativer til tobakk og alkohol som noe som hørte til mørkhudede og kommunister og derfor skulle slås ned på.

Bergstøs innstilling om at vi trenger en restriktiv alkoholpolitikk er god, men ønsket om å opprettholde fri flyt på gateplan i et illegalt marked som har mekanismer som får pyramidesalg til å fremstå som barnemat, bør revurderes.

Kunnskapsgrunnlaget er større enn noensinne før. 10 amerikanske delstater har legalisert cannabis, nær 75 prosent av den amerikanske befolkning støtter nå lovliggjøring og i oktober har det lovlige salget i Canada pågått i 2 år. Kun fordommer kan stå i veien for en utredning.

Les artikkelen i Klassekampen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu