Medlemskap

Trusler og vold i kommunale boliger. – Det vi ser nå er et resultat av en mangeårig svikt i den kommunale boligpolitikken

3. januar 2023

Vårt Oslo 28. desember 2022: Trusler og vold i kommunale boliger. – Det vi ser nå er et resultat av en mangeårig svikt i den kommunale boligpolitikken, av Torkil Kristiansen.

Tom, som bor i en kommunal boligblokk: – Jeg er i alarmberedskap hele tiden, for jeg vet ikke hva som venter meg. Leieboerforeningen: – Det vi ser nå er et resultat av en mangeårig svikt i den kommunale boligpolitikken.

Byens 11.000 kommunale boliger, som huser vel 25.000 mennesker, favner bredt. En blokk med kommunale leiligheter kan inneholde alt fra barnefamilier til beboere med hard rusproblematikk og store psykiske rusproblemer. Dette kan skape et bomiljø hvor enkelte føler seg utrygge.

Arild Knutsen, styreleder i Foreningen for Human narkotikapolitikk, sier det har blitt verre på grunn av avinstitusjonalisering og desentralisering, og med bosetting i egne bydeler.

Mange av dem med rusproblemer hadde bedre tilsyn tidligere. Det er for få skjermingstiltak igjen. Noen trenger ekstra oppfølging som de ikke får, sier Knutsen.

Knutsen påpeker at mange har utfordringer med både rus og psykiatri.

– Dette er personer i svært krevende livssituasjoner. Problemet er ghettoisering. For mange med samme problemer på samme sted, fører til dårlige boforhold og ekstra utrygghet. Min erfaring er at noen bydeler håndterer dette dårligere enn andre, sier han.

– Problemet er også at andre sårbare blir plassert sammen med mennesker som har disse problemene.

Han mener en løsning kan være at bydelen oppretter en base i de større kommunale gårdene og blokkene. Som ved Stovnersenteret 14-16.

– Det kan gi en type tilsyn, fellesskap, og sosial- og helsetilbud tilsvarende det de hadde på institusjonene. Som trolig vil dempe disse utfordringene. De har også en erfaringskonsulent på Stovner som bidrar i oppfølgingen, forteller han.

Plass på institusjon er midlertidig

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (AP), ønsker at personer med rusproblemer får bo trygt og godt i eget hjem. Her skal de kunne klare seg mest mulig selv, med bistand fra bydelen til rusbrukere, psykisk helse og bo-oppfølging.

Les hele artikkelen på Vårt Oslo her.

Tilbake til nyheter
crossmenu