Totalt ubegripelig

Klinikksjef Eva Løvaas (t.v.) og fagdirektør Kari Lossius holdt i august pressekonferanse hjemme hos Lossius etter å ha blitt suspendert fra sine stillinger i Bergensklinikkene. Innleggsforfatter Patrick Karlsen mener uskyldige mennesker er og vil bli ofrene i denne saken.arkivfoto: kaspar Knudsen

SUSPENDERT: KLINIKKSJEF EVA LØVAAS (T.V.) OG FAGDIREKTØR KARI LOSSIUS HOLDT I AUGUST PRESSEKONFERANSE HJEMME HOS LOSSIUS ETTER Å HA BLITT SUSPENDERT FRA SINE STILLINGER I BERGENSKLINIKKENE. INNLEGGSFORFATTER PATRICK KARLSEN MENER USKYLDIGE MENNESKER ER OG VIL BLI OFRENE I DENNE SAKEN.ARKIVFOTO: KASPAR KNUDSEN

Vi er vitne til en helsesektor som endres til en business, og et fagmiljø i vantro, skriver innsenderen om striden og granskningen av Bergensklinikkene.

Innlegg i BA-avisen

Av Patrick Karlsen

Leder, Foreningen for human narkotika-politikk i Hordaland

På folkemunne omtales tilstandene rundt Bergensklinikken som uvirkelig, også når det kommer til oppfølging fra myndighetene.

La én ting være klinkende klart: Rett skal være rett. Lover og avtaleverk skal selvsagt følges av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Men det forventes at en har empati dersom en skal arbeide i helsesektoren. En kan for eksempel ikke arbeide som lege bare fordi en er smart, en må kunne forstå mennesket. Offisielt har nå fylkeslegen anerkjent metodene styret har satt direktør Ole Hope til å utføre.

Det er en meget alvorlig situasjon som utspiller seg i Bergensklinikken, der pasienter og ansatte er tydelig preget av det hele. Jeg mener situasjonen er sterkt urovekkende hvor vi nå er vitner til en helsetjeneste som ikke er i stand til å ivareta grunnleggende verdier, tillit og omsorg.

Det er også en reell bekymring rundt ledelsens metoder, selv om ledelsen har lovet å ivareta ansatte, pasienter og samtidig bedre det økonomiske, så vil dette kun forbli en illusjon og ikke reelt mulig å gjennomføre slik de behandler disse to høyt verdsatte personene, Løvaas og Lossius.

Som fylkesleder i Foreningen for human narkotikapolitikk kan jeg ikke tie når brukere uttrykker sin bekymring.

Vi ser et fagmiljø som reagerer med vantro på fylkeslegens avgjørelse om at det ikke foreligger lovbrudd, som medfører at det er vanskelig å forestille seg hvordan sikkerheten i fremtiden kan ivaretas.

Ledelsen endrer fokus fra pasientens beste til det økonomisk beste, og en har grunn til å tro at dette vil medføre at Bergensklinikken vil bli stemplet som en useriøs aktør.

Det vi er nå vitne til, er nemlig en helsesektor som endres til en business. Styret mener at dette er noe de selv kan bestemme ved å hyre og gi direktør Ole Hope slike stillingsinstrukser som vil resultere i at det oppstår kaos i den norske helsesektoren.

Omorganisering Bergensklinikken gjennomfører kan bli en reell problemstilling der enkelte aktører vil spekulere tilsvarende med lovverk, og manglende kunnskap vil føre til at uskyldige mennesker blir offer for deres mangel på god helseetikk.

Det er generelt sett gode forhold i norske behandlingsinstitusjoner, men de kom ikke av seg selv, heller ikke i Bergensklinikkene, der alle har vært med å gjøre sitt beste for å skape et trygt miljø som har fokus på ivaretar menneskets verdier.

Bergensklinikken skal ivareta pasienter som har behov for ekstra trygghet og sikkerhet, og arbeidsgiver er etter min mening ikke i stand til å ivareta et så stort ansvar, verken overfor arbeidstaker eller pasient slik situasjonen er blitt.

Kjernen i denne saken er at senger blir stående tomme, og det medfører at mange velger å ruse seg. Det er for meg totalt ubegripelig og kritikkverdig at ingen velger å gripe inn når ledelsen utsetter ansatte og pasienter for en så stor ekstrabelastning som denne saken har blitt.

Spørsmålet er hvor mye lengre skal ledelsen få lov til å fortsette med sin maktkamp, eller; hvor mange tomme senger må det stå igjen før noen forstår alvoret i dette.

Eller kanskje dette; hvor mange pasienter må gå tapt før noen griper inn?

Patrick Karlsen, Leder, Foreningen for human narkotika-politikk i Hordaland omtaler tilstandene rundt Bergensklinikken som uvirkelig, også når det kommer til oppfølging fra myndighetene. Glad Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med Stiftelsen Bergensklinikkene og at Stiftelsestilsynet er opptatt av Bergensklinikkens hovedmål: Fagutvikling og god behandling til pasientene

Patrick Karlsen, Leder, Foreningen for human narkotika-politikk i Hordaland omtaler tilstandene rundt Bergensklinikken som uvirkelig i Bergensavisen debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.