Medlemskap

Temakveld om anbud på LAR-medikamenter

16. oktober 2018

Medikamentene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er satt ut på anbud. Dette innebærer at mange av de som går på metadon, buprenorfin eller kombinasjonspreparatet buprenorfin/nalokson heretter vil få et annet medikament enn de gikk på tidligere. 
De skal være rimeligere, men inneholde samme virkestoff. Risikoen for å måtte bytte medikament skaper bekymring blant LAR-pasienter. To brukerrepresentanter trakk seg fra arbeidsgruppa i forbindelse med anbudsprosessen, grunnet uenighet om resultatet.
Foreningen for human narkotikapolitikk og proLAR-Nett inviterte til temakveld om anbudsprosessen og anbudsresultatet. 
Her deltok:
Christian Ohldiek, Seksjonsleder LAR og assisterende avdelingsdirektør, Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus. 
Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge og brukerrepresentant i spesialistgruppa på hivlegemiddel-anbudet.
Eirik Sverrisson, Sykehusinnkjøp Helseforetak
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk
Ronny Bjørnestad, leder i proLAR-Nett.
Arrangementet fant sted i Foreningen for human narkotikapolitikks lokaler. Arbeidersamfunnets plass 1. Sentrum Scene-bygningen, inngang fra Torggata. 

Facebook-arrangementsside

Tilbake til nyheter
crossmenu