Medlemskap

Sak av BT.no

Innspill til høringsutkast fra Ruspolitisk råd

Byrådet vil åpne sprøyterommet for de fleste

De fleste begrensningene på bruken av sprøyterommet må bort, mener byrådet. Det skal bidra til å få folk vekk fra Strax-tunnelen.

Regjeringen sendte før sommeren ut et forslag på høring om endring av sprøyteromsloven. Dagens lov gjør at det kun er lov å bruke heroin på sprøyterommene i Oslo og Bergen, og at det bare er lov å ta stoffet ved bruk av sprøyte.

– Dette handler både om å redusere antall overdoser, og om verdighet for rusavhengige, sa avdelingslederen for sprøyterommet på Strax-huset, Grete Nilsen, da helseminister Bent Høie i mai slapp nyheten om lovendringen i Bergen.

Gjør at vi kan snakke med dem

I forslaget som er sendt ut på høring er det fortsatt satt en rekke begrensninger i bruken av rommet. Disse vil byrådet i Bergen ha fjernet flest mulig av.

– Vi må ikke lage regler som gjør at vi mister muligheten til å hjelpe folk som trenger det. Får vi de fleste med langvarige rusproblemer til å bruke sprøyterommet, kommer vi også i en posisjon som gjør at vi kan snakke med dem. Dette er en gruppe som ikke nødvendigvis bruker så mange andre lavterskeltilbud, sier byråd Erlend Horn.

Rom for lokale tilpasninger

Byrådet skriver i sin høringsuttalelse at det etter deres mening ikke vil være hensiktsmessig å definere hvilke rusmidler som skal være lov å bruke i rommet. Eller måten de brukes på.

– I tillegg vil vi at det skal være rom for lokale tilpasninger. Sprøyteloven må sette noen overordnede regler, men vi må kunne gjøre endringer i tråd med nye rustrender uten at vi må endre loven på nytt, sier Horn.

Regjeringen sendte før sommeren ut et forslag på høring om endring av sprøyteromsloven. Dagens lov gjør at det kun er lov å bruke heroin på sprøyterommene i Oslo og Bergen, og at det bare er lov å ta stoffet ved bruk av sprøyte.

– Dette handler både om å redusere antall overdoser, og om verdighet for rusavhengige, sa avdelingslederen for sprøyterommet på Strax-huset, Grete Nilsen, da helseminister Bent Høie i mai slapp nyheten om lovendringen i Bergen.

– Gjør at vi kan snakke med dem

I forslaget som er sendt ut på høring er det fortsatt satt en rekke begrensninger i bruken av rommet. Disse vil byrådet i Bergen ha fjernet flest mulig av.

– Vi må ikke lage regler som gjør at vi mister muligheten til å hjelpe folk som trenger det. Får vi de fleste med langvarige rusproblemer til å bruke sprøyterommet, kommer vi også i en posisjon som gjør at vi kan snakke med dem. Dette er en gruppe som ikke nødvendigvis bruker så mange andre lavterskeltilbud, sier byråd Erlend Horn.

– Rom for lokale tilpasninger

Byrådet skriver i sin høringsuttalelse at det etter deres mening ikke vil være hensiktsmessig å definere hvilke rusmidler som skal være lov å bruke i rommet. Eller måten de brukes på.

– I tillegg vil vi at det skal være rom for lokale tilpasninger. Sprøyteloven må sette noen overordnede regler, men vi må kunne gjøre endringer i tråd med nye rustrender uten at vi må endre loven på nytt, sier Horn.

Undergraving

Etter planen skal de to eksisterende sprøyterommene i henholdsvis Oslo og Bergen utvides med et inhaleringsrom, der det skal kunne røykes for eksempel heroin. Men i lovforslaget heter det at det her bare skal drives opplæring i forbindelse med overgang til mer skånsom bruk av rusmidler.

– Hvis disse begrensningene blir stående, vil vi risikere at brukere går tilbake til sprøyter når de blir vurdert som ferdig «opplært», for fortsatt å kunne få bruke lokalene. Det igjen kan undergrave det viktigste målet med sprøyterommene – å redusere antall overdoser, mener byråden.

Helsedirektoratet har i lengre tid kjørt kampanjer for å få heroinavhengige til å røyke stoffet i stedet for å injisere. Dette fordi sprøyter medfører større risiko for overdoser, samt infeksjoner og andre alvorlige sykdommer og skader.

Vekk fra russcenene

Byrådet håper også at fjerningen av flest mulig begrensninger skal bidra til å få folk vekk fra Strax-tunnelen og andre åpne russcener i byen.

– Når vi sier vi ikke vil ha bruk av narkotika i det offentlige rom, vil det ønsket ha en helt annen legitimitet når vi kan peke på et tryggere sted for rusinntaket, sier Horn.

Aldersgrensen på 18 år, og at brukerrommet ikke skal brukes til såkalt rekreasjonsbruk, men bare for folk med langvarige rusbruk, er byrådet enig i.

Høringen til den nye sprøyteromsloven er den første store saken til kommunens nye Ruspolitiske råd. Høringsuttalelsen er utarbeidet i samarbeid med medlemmene i utvalget, som består av brukere og pårørende.

Etter planen skal den nye loven tre i kraft 1. juli neste år.

Regjeringen vil gi opptil 400 rusavhengige i Norge tilbud om heroinbehandling

Se video av debatten fra NRK Dagsnytt atten 15.08.2018 i slutten av saken.

En debatt om heroinassistert behandling direkte fra Arendalsuka med Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk), Bent Høie (Helseminister, Høyre), Olaug Bollestad (Nestleder, KrF) og Thomas Clausen (Seraf).

En debatt om at regjeringen vil gå inn for et prøveprosjekt der inntil 400 kan få tilbud om forskrevet heroin. Helsedirektoratet skal foreslå hvem som skal få det og hvordan.

Allerede i januar signaliserte helseminister Bent Høie (H) at han ville se på muligheten for å innføre forsøk med heroinassistert behandling (HAB). Torsdag kveld skriver Aftenposten at prøveprosjekt kan starte i 2020 eller 2021.

Det er Helsedirektoratet som skal foreslå hvilke som skal få tilbudet og hvordan utlevering av heroin skal foregå. Direktoratet skal også kartlegge de økonomiske konsekvensene, skriver avisen.

– Vi vil hjelpe de rusavhengige som ellers er vanskelig å nå, de som ikke er en del av LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og som er vanskelige å behandle, sier Høie.

Oslo og trolig Bergen

I første omgang mener Høie det er viktig å behandle de tunge rusavhengige. Hvor lenge et eventuelt prøveprosjekt skal vare, har regjeringen ennå ikke tatt stilling til.

Helsedirektoratet er også bedt om å utarbeide en plan for dem som blir inkludert i forsøket, og som må avslutte HAB, dersom evalueringen viser at det ikke er grunnlag for å fortsette.

Oslo og Bergen har allerede søkt om å få delta i forsøket, skriver Aftenposten. Mens få spørsmål har et klart svar før Helsedirektoratet er ferdige med sin evaluering, vet regjeringen i det minste hvor medikamentene skal skaffes.

– Andre land kjøper heroin direkte fra legemiddelindustrien, vi skal ikke ut på gaten og kjøpe, sier Høie.

KrF reagerer

KrF-nestleder Olaug Bollestad er alt annet enn fornøyd med regjeringens forslag og mener det vil være trist dersom rusavhengige mennesker møtes med mer rus i behandlingen av rusavhengighet.

– Staten kan ikke gi opp de rusavhengige og kampen for å gi dem et verdig liv ved å dele ut stoffet som forseglet rusavhengigheten i utgangspunktet, sier hun til Aftenposten.

Høyre vedtok allerede på sitt landsmøte i mars i fjor at de ønsker å forsøke heroinassistert behandling for å redusere antall overdosedødsfall blant tunge rusmisbrukere.

Human narkotikapolitikk

FHN leder Arild Knutsen hyller helseminister Bent Høie i denne debatten sendt direkte fra Arendalsuka.

Er det riktig å ikke tilby behandling eller er det riktig å tilby alternativ medisinsk behandling på tross av egen skapte verdier og holdninger hvis det kan gi bedre livskvaliteten for mennesket?

Hva er dine meninger rundt dette?

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=oR_FiqV3GJY[/embedyt]

Seraf arrangerte et seminar om forebygging av overdoser, under Arendalsuka som FHN også deltok på.

Alle fortjener et godt liv, alle burde ha rett til behandling, men i Norge har en bare rett til vurdering om behandling.

I fjor deltok tusenvis av mennesker i 205 byer i 93 land for å kreve bedre narkotikapolitikk forankret i folkehelse og menneskerettighetene.

Vi er på god vei til å slå fjorårets rekord, så bli med å vis din støtte på FNs internasjonale dag mot rusmisbruk og narkotikasmugling.

For ditt bidrag vil ikke bare være med på å sette en ny rekord, men det vil også være med på å gi et håp for de familiene som lider grunnet rusavhengighet.

Hvordan du kan bidra:

Husk at uansett hvor du befinner deg så kan du bidra ved å tagge bildene med: #supportdontpunish og #fhn_ngo

Vi i Foreningen for human narkotikapolitikk Hordaland og proLARNETT håper du tar deg tid til å støtte denne internasjonale markeringen, og besøk gjerne Support Don't Punish nettsiden for mer informasjon eller for å se de tusenvis av bildene som allerede er blitt publisert.

PS: 26. Juni er en årlig markering, men du kan også vise din støtte alle andre dager året rundt 24/7.

Foreningen for human narkotikapolitikk i samarbeid med proLARNETT vil avholde en markering på Verdens narkotika dag (26 juni) i Oslo ved Stortinget.

crossmenu