Medlemskap

Straffepraksisen er ingen barriere mot bruk av ulovlige stoffer

28. februar 2020
Trykk på bildet for å lese innlegget i Aftenposten.

Innlegg i Aftenposten 26. februar 2020: Straffepraksisen er ingen barriere mot bruk av ulovlige stoffer.

Statsadvokat Erik Førde hevder at den kommende rusreformen vil være en gavepakke til dem som står bak organisert narkotikaomsetning. Han fremstiller straffepraksisen ved bruk og besittelse som en barriere mot bruk og tror at flere vil bruke narkotika når det ikke lenger er straffbart.

Bruk og besittelse ble vedtatt avkriminalisert av et flertall på Stortinget i 2017, og helseminister Bent Høie har i ettertid, ved flere anledninger, påpekt at Stortinget normalt fatter vedtak etter nøye utredninger. Men i dette tilfellet var konsekvensene av gjeldende praksis så åpenbart uheldige at Stortinget vedtok endringene først, for så å nedsette et utvalg for utredning. Da med mandat til å foreslå modell og lovtekster.

Rusreformutvalget arrangerte én konferanse under sin utredningsperiode, for å adressere bekymringer knyttet til barn og unge i forbindelse med avkriminaliseringen. Landets ekspertise viste der til at hverken straffetiltak eller (i realiteten) tvungne ungdomskontrakter med politiet har hatt noen heldig effekt, men at det hindrer samfunnet å komme tidlig i posisjon for å bistå der bruken blir problematisk. Utredningen viste at også internasjonal politikk tyder på det samme, og det er særlig på bakgrunn av det sistnevnte at Internasjonale Røde Kors, Human Rights Watch, Global Commission on Drug Policy og alle FNs organer, som Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter, anbefaler avkriminalisering av bruk og besittelse.

Arild Knutsen, leder, Foreningen for human narkotikapolitikk

Tilbake til nyheter
crossmenu