Medlemskap

Stoffbrukerdagen 2022

1. desember 2022

Stoffbrukerdagen ble markert på Stortinget 25. november. Arbeiderpartiet tok oss imot, ved Even Røed og Kamzy Gunaratnam. Opptak fra møtet kan ses her (YouTube).

Foreningen for human narkotikapolitikk og proLAR Nett inviterte brukere og brukerrepresentanter inn på Stortinget for å løfte fram brukernes stemmer og ta opp viktige temaer.

På programmet sto:

Rus og menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter har nylig laget en rapport om rus og menneskerettigheter. Der de peker ut noen områder som bør jobbes med for bedre å ivareta menneskerettighetene til stoffbrukere.

Vidar Strømme, rådgiver ved NIM innlededet om rapporten.

Rusforebygging

Vi er i en ruspolitisk brytningstid. Politiet skal ha avsluttet en uhjemlet praksis med tvangsmiddelbruk ved mistanke om bruk av ulovlige rusmidler. Høyesterett satt ny presedens og Riksadvokaten har skrevet både presiseringer og nye retningslinjer til politidistriktene. Og vi har fått nye kommunale rådgivningsenheter for russaker. Det skjer en historisk nedgang i antall narkotikasaker, imens totalbeslaget av narkotika går opp. I dette skiftende landskapet har regjeringen har varslet en forebyggings- og behandlingsreform. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk innledet.

Legemiddelassistert rehabilitering, med heroinassistert behandling

I år har vi fått nye retningslinjer for LAR, et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling og åpning for substitusjon ved flere alvorlige avhengigheter. LAR får stor oppmerksomhet i NIMs rapport og proLAR Nett har nylig gjennomført en brukerundersøkelse om hvordan pasientene opplever behandlingen og om muligheten for medvirkning. Marianne Pierron i proLAR Nett innledet.

Rusbehandling

Regjeringen avslutter ordningen med fritt behandlingsvalg. Vi er langt på vei enig i at ordningen ikke har fungert godt nok. Samtidig er vi bekymret for kapasiteten på døgnbehandling og vil gjerne gjøre oppmerksom på noen utfordringer i forbindelse med avviklingen. Og hva er det ved rusbehandlingen som gjør at vi trenger en behandlingsreform? Tommy Sjåfjell ved A-larm, bruker- og pårørendeorganisasjon innledet.  

Victor

Victoria Sliwa holdt et gripende innlegg om det hennes familie går gjennom. Hun har allerede mistet en bror i behandlingskø, nå frykter hun å miste sin tvillingbror.

Opptak fra Stoffbrukerdagen 2022 (Link)

Tilbake til nyheter
crossmenu