Medlemskap

Stoffbrukerdagen: 10 år siden frustrerte stoffbrukere gikk fra Jernbanetorvet og inn på Stortinget. I morgen skal vi inn igjen

18. november 2018

På denne dagen er det 10 år siden frustrerte stoffbrukere gikk i tog opp fra Jernbanetorvet og til Stortinget. Foreningen for human narkotikapolitikk arrangerte for å protestere mot politikontroll og manglende tilpasning av helsetjenestene.

Det var Fremskrittspartiets Siv Jensen som åpnet Stortingets dører og slapp oss inn. Endelig ble brukerstemmen hørt og Stoffbrukerdagen etablert. Siden har vi blitt invitert inn av forskjellige partier hvert eneste år. De første årene ble vi fortalt at vi avverget nedleggelse av tiltak som sprøyterommet og Sykepleie på hjul.

Senere gikk vi inn på Stortinget og leverte Skype-samtale mellom stortingspolitikerne og brukere av heroinklinikken i København. Media har vært fantastiske støttespillere som har holdt emnet varmt i disse ti årene. Noen år har vi gått rett fra Stortingsaksjonen og inn i Dagsrevyens studio.

Siden har FHN etablert årlige tradisjoner som Verdens narkotikadag og Verdens overdosedag. Første gangen vi arrangerte Verdens overdosedag var i 2013. I 2018 ble dette markert i 32 av landets kommuner.

Vi ble lyttet til da vi foreslo utdeling av motgift og vi ble lyttet til da vi foreslo kampanje for å endre fra injisering til røyking av heroin. Nå er straks loven klar, der sprøyterommet endres til brukerrom. Heroinklinikker kommer i Oslo og Bergen.

Og det er flertall på Stortinget for en avkriminaliseringsreform. Mandag leverte FHN sitt høringsinnspill til rusreformutvalget og 23. november skal Arild Knutsen fortelle om Norges rusreform på den europeiske skadereduksjonskonferansen i Bucuresti

I 2016 ble vi invitert inn av Høyre. I 2017 av Venstre. I morgen inviterer Arbeiderpartiet oss inn til Stoffbrukerdagen 2018 og alle partigrupper er invitert til å delta.

Jonas Gahr Støre ønsker velkommen. Årets hovedpunkter er :

Lavterskel legesentre i storbyene.

Anbud på LAR-medikamenter.

Amfetamin-substitusjon.

Værested for rusmiljøene.

Det ligger an til at Foreningen for human narkotikapolitikks forslag om værested for rusmiljøet får flertall i bystyret, vi ønsker også politisk støtte for dette i nasjonalforsamlingen.

Det er når brukerstemmen blir tatt til etterretning og politikerne fatter nye vedtak at vi opplever modernisering av ruspolitikken i Norge. Fra symbolpolitikk til kunnskapsbasert. Dette er en politikk som er i brytning og det er fantastisk å oppleve denne utviklingen.

Vi har likevel langt igjen og holder trykket oppe. Vel møtt i morgen. Vi går inn på Stortinget senest kl. 11.30.

VGTV fra 18. november 2008:

https://www.vgtv.no/video/19687/vi-trenger-umiddelbar-hjelp

Dagbladet 18. november 2008:

I morgen tror jeg sikkert at jeg har drømt

https://www.dagbladet.no/nyheter/i-morgen-tror-jeg-sikkert-at-jeg-har-dromt/65351162?fbclid=IwAR3qq91v4t9BhJIYkMfpS-jpmWnV2CMe_LCxrNaDuYcKQoGYOB5znx2XpJo

Stoffbrukerdagen 2017:

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=11ixC-jkcKE

Stoffbrukerdagen 2018:

https://www.facebook.com/events/331506024096279/

Tilbake til nyheter
crossmenu