Medlemskap

Sprøyterommet på Prindsen holdes stengt til tross for bekymringsbrev fra ambulansetjenesten

22. juni 2020
Brukerrommet på Prindsen mottakssenter er fortsatt stengt, til stor bekymring for de som jobber med det åpne rusmiljøet i Oslo.
Foto: André Kjernsli

Vårt Oslo 22. juni 2020: Brukerrommet på Prindsen mottakssenter er fortsatt stengt, til stor bekymring for de som jobber med det åpne rusmiljøet i Oslo, skrevet av André Kjernsli

Allerede i slutten av mai uttrykker ambulansetjenesten bekymring for den langvarige stengningen av sprøyterommet på Prindsen mottakssenter. Oslo kommune begrunner det med korona-smittevern, og mangel på fagfolk som kan gjøre ferdig en oppussing av sprøyterommet.


VårtOslo har i flere artikler påpekt hvor sakte det går med oppussingen av brukerrommet på Prindsen mottakssenter i Storgata, der målsetningen er å gjøre sprøyterommet om til både injiserings- og røykerom.

Først handlet det om nødvendige tillatelser, så manglet det deler til ventilasjonsanlegget. I februar ble det sagt at brukerrommet skulle stå klart til påske. Da skulle rusmisbrukerne kunne komme til mottakssenteret både for å injisere og å røyke heroin og andre rusmidler.

Så kom koronaen. Oslo kommunes reaksjon var å stenge ned brukerrommet med hensynet til smittevern som begrunnelse.

Samtidig flyttet man personell fra Prindsen til Vestli, der man etablerte en isolasjonsavdeling som kunne ta i mot fra det åpne rusmiljøet som hadde fått påvist covid-19.

Én pasient de siste fire ukene

Etter det VårtOslo erfarer har isolasjonsenheten på Vestli hatt i alt åtte pasienter innom siden åpningen. De siste fire ukene har det kún vært én pasient innom stedet. Hele kompetansegruppen til Prindsen er altså omdisponert til Vestli hvor de knapt har pasienter.

Organisasjoner som Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) har siden nedstengningen vært kritisk til avgjørelsen om å stenge ned brukerrommet på Prindsen. For noen uker siden fikk de altså støtte av ambulansetjenesten i Oslo.

Leder i FHN, Arild Knutsen, er oppgitt over beslutningen om å stenge ned brukerrommet;

– Brukerromsdriften er av de viktigste, mest smitteforebyggende og overdoseforebyggende tiltakene i Oslo kommune. Etter mitt syn burde ikke Velferdsetaten kun vurdert gjenåpning, men fra første dag under pandemien gjort det de kan for å opprettholde og styrke driften. Det er vanskelig å måle resultater av enkelttiltak, men brukerrom er et storbytiltak som har vokst til over 60 i antall i Europa siden 1986. Ingen brukerrom har noensinne blitt lagt ned igjen. Effekten illustreres også ved at videreutvikling av brukerromsdriften står som et eget punkt i regjeringserklæringen, forklarer FHN-lederen.

Ikke forsvarlig å stenge

Knutsen anerkjenner at det er gjort veldig mange tiltak på alle nivåer for å forebygge økning i både smitteutbredelse og overdoser i de tunge rusmiljøene siden mars. Også Velferdsetaten har gjort en fantastisk innsats, men å ikke opprettholde brukerromsdriften anser han som nærmest en motarbeidelse av denne innsatsen.

—Det skjærer i hjertet når jeg ser grupper av vanskeligstilte som må injisere stoffene på gateplan, i bakgårder og under broer. Det er utvilsomt mer forsvarlig at de får opprettholdt tilbudet, med regulert avstand til hverandre, enn under slike forhold - med manglende belysning, elendige hygieneforhold og uten helsefaglig observasjon, sier han.

Det er mange brukere som savner kontakten med det helsefaglige personellet på brukerrommet. Utdelingen av brukerutstyr har økt kraftig under koronapandemien, det har nærmest skjedd en fordobling.

— Men ingen øvrige tiltak kan kompensere for brukerromsdriften. Uavhengig av antallet smittede og antallet overdoser er risikoen historisk høy, og derfor burde driften blitt opprettholdt for enhver pris.

Les hele artikkelen i Vårt Oslo her.

Tilbake til nyheter
crossmenu