Medlemskap

Slåss for at heroinpasienter skal få eget værested. - Når Bergen klarer det bør Oslo også få det til

12. september 2022

Vårt Oslo 29. august 2022: Slåss for at heroinpasienter skal få eget værested. - Når Bergen klarer det bør Oslo også få det til, skrevet av Arnsten Linstad.

Rusavhengige i Oslo som får heroinassistert behandling trenger en mer meningsfylt hverdag, mener FHN-leder Arild Knutsen. — De må møte på heroinklinikk to ganger daglig, og i timene i mellom bør de få et eget, brukerstyrt værested.

Det statlige tilbudet om heroinassistert behandling (HAB) ved Ullevål sykehus har siden nyttår oppnådd gode resultater, ifølge Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

To ganger daglig må pasientene møte opp på heroinklinikken for å få to daglige doser, som blant annet skal holde dem unna Oslos åpne russcener.

Og her er kjernen i problemet. I timene mellom oppmøte på klinikken på Ullevål finnes det ingen tilbud til heroinpasientene.

— Så får de igjen et kaotisk rusliv

— Vi møter ukentlig heroinpasienter som bare går rundt i byen, sier FHN-leder Arild Knutsen til VårtOslo.

— De fleste undersøkelser viser også at grunnen til at folk igjen havner nede i Brugata, Urtegata og Storgata er for å bli sett. Og man trenger å bli sett når det går bra med deg, men ellers sitter mye alene. Så drar de altså ned til byen, forteller Knutsen.

— Brugata, Urtegata og Storgata er jo de eneste stedene der de blir gjenkjent av noen. Så får de igjen et kaotisk rusliv. Det er jo det som foregår der nede, sier FHN-lederen.

Nå vil han ha Oslo kommune og bystyrepolitikerne til å bidra med penger til et brukerstyrt værested for heroin- og LAR-pasienter (LAR er forkortelse for legemiddelassistert rehabilitering).

Rapporterer om økt livskvalitet

Den heroinassisterte behandlingen på Ullevål sykehus åpnet 3. januar i år og før sommeren omfattet prosjektet rundt 20 rusavhengige i Oslo.

Nå utvides HAB-prosjektet gradvis med flere pasienter, der det også åpnes for at rusavhengige i samtlige bydeler kan få tilbudet. Tidligere var ikke rusavhengige i tre Groruddals-bydeler omfattet av tilbudet. Men det er endret nå.

De som omfattes av heroinbehandlingen er rusavhengige som tidligere har fått, og ikke nyttiggjort seg av, legemiddelassistert behandling med metadon eller buprenorfin.

Nå deltar de i et forsøk med å få ren heroin ved Ullevål i stedet. Allerede nå rapporterer altså HAB-forsøket om økt livskvalitet for deltakerne for pasientene som deltar.

Staten bidrar med penger

Sist uke møtte FHNs Arild Knutsen og Ronny Bjørnstad fra organisasjonen proLAR Net bystyrets helse- og sosialpolitikere. Der forklarte Bjørnstad og Knutsen hvordan et brukerstyrt værested allerede er opprettet i Bergen.

— Look to Bergen, fleipet Knutsen før han og Bjørnstad ble alvorlige.

— Når staten betaler for heroinbehandlingen Oslo kommune søkte om og til slutt fikk, bør kommunen klare å bidra på samme måte som Bergen, sa Bjørnstad og Knutsen.

Nå håper Bjørnstad og Knutsen at et flertall i bystyret i Oslo-budsjettet for neste år går inn for å bevilge rundt en million kroner til opprettelse og drift av det brukerstyrte stedet.

— Når Bergen klarer dette bør vi i Oslo også klare det, var beskjeden til bystyrets helse- og sosialpolitikere.

Bjørnstad og Knutsen skisserer et brukerstyrt sted som er åpent hver dag, og at det må ligge i nærheten av klinikken på Ullevål sykehus.

— Føler oss som kasteballer

— Det må være et sted der folk slipper å være klient. Her skal de selv skape en sosial arena. Brukerne av stedet skal likestilles og selv forme tilbudet. De skal få ansvar og vokse på det, og på den måten også bygge sosial kapital, sier Arild Knutsen.

I Oslo har det rødgrønne byrådet lenge hatt som prosjekt å desentralisere tilbudet til rusavhengige ved å flytte så mye som mulig ut i bydelene.

— Det er sikkert mye bra med det. Men det gjør også at vi føler oss som en kasteball når vi forsøker å få til et tilbud med et brukerstyrt værested på tvers av bydelene, sier FHN-lederen.

— Vi ender i en situasjon der brukerne kun henvises til bydelene. Men husk at Oslo kommune har søkt staten to ganger om å få heroinassistert behandling. Og kommunen gjorde et stort nummer ut at søknaden ble avslått første gang. Men nå skryter Oslo av å ha blitt pilotkommune. Da bør de også stille opp med penger til et brukerstyrt værested for pasientene i tilbudet, mener Arild Knutsen.

Les artikkelen i Vårt Oslo her.

Tilbake til nyheter
crossmenu