Medlemskap

Skuffet over Oslo-byrådet: – Oslo har en lang historie med jaging og plaging av rusavhengige

28. juli 2021

Dagsavisen 20. juli 2021: Skuffet over Oslo-byrådet: – Oslo har en lang historie med jaging og plaging av rusavhengige, av Øyvind Aukrust.

Byrådet i Oslo sier nei til å etablere et utendørs værested for rusavhengige i sentrum. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk mener værestedet er sårt tiltrengt.

I 2019 ba bystyret i Oslo om en utredning av et utendørs værested for rusavhengige, hvor tungt rusavhengige skal kunne oppholde seg sammen uten frykt for å bli jaget av politiet.

Nå har utredningen vært på høring, og det har kommet inn en rekke høringsuttalelser. Brukerorganisasjonene har uttrykt støtte til en slik løsning, mens flere bydeler og andre organisasjoner er imot.

I saksframlegget til bystyret skriver byrådet at et værested hvor politiet ser gjennom fingrene med bruk og omsetning vil være forbudt, og at det også vil gi et dårlig tilbud for rusavhengige.

Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk mener derimot et værested for rusavhengige er sårt tiltrengt, og er skuffet over byrådets vurdering.

– Oslo har et av de største åpne rusmiljøene i Europa, og en lang historie med jaging og plaging av rusavhengige. Et værested hadde gitt en følelse av rettssikkerhet og trygghet, og det hadde dempet konflikten mellom rusmiljøene og øvrige innbyggere, sier han.

– Ikke et lovtomt rom

Knutsen ser heller ikke noen juridiske problemer med forslaget om et værested.

– Det skal ikke være noe sprøyterom eller et lovtomt rom. Narkotika er fortsatt forbudt, men vi vet at politiet kommer til å behandle miljøet mye bedre når tilstedeværelsen ikke kommer til å gå ut over skoler og barnehager. For politiet har man sett at det i praksis har gått fra kriminalisering til atferdsregulering, selv om narkotika er ulovlig. Sånn er det jo i Oslo også. De ser gjennom fingrene med mye, men de får mye press på seg fra næringslivet og andre.

At rusreformen ikke gikk igjennom mener Knutsen at han gjør behovet for et værested større.

Vil ikke ha markedsplass for rusmidler

Dagsavisen har bedt byrådet om kommentarer til saken, men de har ikke hatt anledning til å kommentere.

I saksframlegget viser byrådet til at bruk og omsetning av narkotika fortsatt er ulovlig. Derfor mener de også at kommunen vil bryte med straffelovens bestemmelser og narkotikaovertredelser og medvirkning til straffbare handlinger, hvis de etablerer et værested hvor politiet ikke slår ned på bruk og besittelse av ulovlige rusmidler.

Les hele saken i Dagsavisen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu