Situasjonen med LAR-medisiner, etter anbudsrunden

I juni ble Foreningen for human narkotikapolitikk gjort oppmerksom på at resultatet og konsekvensene for anbudsrunden på LAR-medisiner nærmer seg.

En av våre tillitsvalgte hadde fått brev fra LAR om at nye innkjøpsavtaler og nye priser for LAR-legemidler vil tre i kraft fra 01. oktober 2018.

Det står i brevet at dette kan innebære at legen som hovedregel skriver ut ny resept til pasienten og bytter til den rimeligste medisinen. Enten metadon mikstur, buprenorfin eller buprenorfin/nalokson.

Brevet var til orientering, slik at LAR-pasienter kan forberede seg på medikamentbytte etter anbudsrunden. Det ble påpekt i brevet at de rimeligste medikamentene er like bra og sikre som de dyre, at de inneholder nøyaktig samme virkestoffer og man får like stor mengde.

Videre sto det (gjengitt i kursiv):

Hvorfor er medisinene billigere hvis det er like bra?
Legemiddelfirmaene setter ned prisene på medisinene når det blir konkurranse på markedet. Ved å bruke det rimeligste preparatet får en samme effekt til lavere pris.

Hvorfor bør jeg bytte medisin?
Når en medisin med like god effekt og de samme bivirkningene er tilgjengelig til en lavere pris, anbefales det at den rimeligste medisinen brukes. Dette er fordi sykehusene ønsker å bruke pengene på å behandle flest mulig pasienter. Disse pengene ville ellers gått til legemiddelfirmaene.

Kan jeg stole på at jeg ikke får flere bivirkninger av den billige medisinen?
Fordi den dyre og den rimelige medisinen inneholder det samme aktive stoffet, kan du forvente samme effekt. Akkurat som du kan forvente at det er de samme bivirkninger som kan oppstå. Hvis du opplever bivirkninger, bør du informere din lege om dette, selv om du er gjort kjent med at det kan oppstå bivirkninger. Mange bivirkninger kan gjøres noe med. Din lege kan ofte hjelpe deg med å justere behandlingen, så bivirkningene reduseres, og kanskje forsvinner. Det er veldig individuelt hvordan vi opplever bivirkningene av en medisin. Du kan melde bivirkninger inn til Legemiddelverket på www.statenslegemiddelverk.no

Dette brevet skapte bekymringer blant LAR-pasienter og bekymringene spredte seg, blant annet i sosiale medier.

21. juni skrev Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, en artikkel i Dagens medisin: Tvungent legemiddelbytte kan få konsekvenser (Link).

Utdrag fra artikkelen:

Det hevdes at virkningen er den samme, nøyaktig som det har blitt hevdet ved tidligere ovenfra styrte medisinoverføringer. Uten at pasientenes erfaringer har vært deretter, i hvert fall ikke for alle. Uansett må man bare heretter regne med å få de nye utskrevet, for da sparer behandlingsapparatet penger som ellers hadde gått til legemiddelfirmaene. Legemiddelbytte bør uansett være basert på frivillighet fra pasientens side. Noen reagerer på hjelpestoffene, andre på hvor raskt medikamentet blir tatt opp i kroppen. Dette er vanedannende legemidler som må tas hver dag. Dette skaper uro og unødvendig negativitet. Det er grunn til å frykte at dette vil slå negativt ut på statistikken for vellykketheten av legemiddelassistert rehabilitering. De fleste konsekvensene som ble meldt som mulig hendelse som følge av legemiddelanbudet for hiv-medisiner, kan også skje som følge av denne.

I begynnelsen av juli sendte brukerorganisasjonene på rusfeltet et felles bekymringsbrev til helseministeren og helseforetakene. I brevet uttrykte brukerorganisasjonene bekymring for endrede medbestemmelsesrettigheter for majoriteten av de snart 8000 LAR brukere i Norge.

Videre påpekte brukerorganisasjonene problemstillinger knyttet til de medikamentene som vant anbudsrunden og selve anbudsprosessen ble kritisert.

I brevet kom det også fram at proLAR-nett og Marborg trekker sine representanter fra arbeidsgruppa for LAR-anbud, grunnet uenighet om avgjørelser tatt av gruppa.

Videre kom det fram at ingen av organisasjonene kan slutte seg til avgjørelsen om innskrenking av tilbudet.

Brevet var undertegnet representanter for proLAR-Nett, Marborg, A-larm, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Foreningen for human narkotikapolitikk.

05. juli slo Klassekampen dette stort opp, med fokus på at brukerrepresentanter trekker seg fra arbeidsgruppa i protest. Og på at brukerorganisasjonene frykter at nye regler og medisiner for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering kan svekke behandlingen og sette liv i fare.

13. august fikk brukerorganisasjonene et møte med helseminister Bent Høie, på Helse- og omsorgsdepartementet. Helseministeren hadde også kalt inn representanter for helseregioner, LAR-ledere, deltakere i anbudsgruppa og representanter for Sykehusinnkjøp til å delta på møtet.

Der fikk brukerrepresentantene fortelle om årsaken til bekymringsbrevet, de fortalte årsaken til at de to brukerrepresentantene har trukket seg fra arbeidsgruppa og fikk en konstruktiv samtale om endringene for LAR-medikamenter.

Helseministeren ba Sykehusinnkjøp ta kontakt med brukerorganisasjonene og skape en samarbeidsarena for å få best mulig resultat av vedtakene som allerede er fattet.

28. august ble det gjennomført et utvidet spesialistgruppemøte hos Sykehusinkjøp, med alle brukerorganisasjonene representert. Der fikk brukerrepresentantene godt gjennomslag for innspill til teksten i brev som skal sendes til LAR-pasientene og LAR-klinikkene.

Slik det står nå, har brukerorganisasjonene gjort det vi kan for å protestere mot anbudsprosessen og resultatet av anbudet. Ettersom anbudsrunden er over og de har valgt medikamentene som skal være førstevalg, så har vi stilt oss på tilbudssiden for å bistå til et så godt resultat som mulig.

Vi i Foreningen for human narkotikapolitikk har håp om å trekkes inn i samarbeidet også fremover. Vi vil også jobbe politisk for å hindre at LAR styres av et anbudsregime. Vi er ikke tilhengere av anbud på LAR-medisiner som medfører at pasienter må bytte medikament. Det ser ut til å bli en ny anbudsrunde hvert år eller annenhvert år, på den bakgrunn er vi bekymret for hvordan det går under de kommende bytteprosesser.

Vi har fått beskjed om at LAR-pasienter ikke kan betale mellomlegget for å bli stående på det medikamentet de foretrekker. Dette er også noe vi håp om å få mulighet til å gjøre noe med ved de kommende anbudsrunder.

Neste runde med anbud begynner allerede i 2019 og kan være ferdig i 2020.

Vi setter pris på at vi har fått delta i arbeidet med å utforme brevene som skal sendes LAR-pasientene og LAR-klinikkene og håper det bidrar til å hindre at det skapes unødvendig frustrasjon og usikkerhet.

Målet for anbudet er at 70 prosent skal gå på førstevalgsmedisinene som vant anbudsrunden.

Vi verdsetter at det er satt et såpass lavt prosentmål, siden det åpner for fleksibilitet. Det er veldig viktig at de som opplever økte bivirkninger av medisinbytte, melder dette til lege, LAR-klinikker og Statens Legemiddelverk. Det er altså slik at man skal kunne fortsette med den medisinen man hadde fra før, dersom det er helsefaglige grunner til det.

Det blir opplyst om dette i brevene som skal sendes både LAR-pasientene og LAR-klinikkene.

Noe av det viktigste å påpeke i forbindelse med anbudsprosessen, er at dette ikke bør skape unødvendig frykt eller frustrasjon. For det kan så visst hende at det finnes grunn til å tro at man kan få flere eller andre bivirkninger. Nøyaktig like sikkert er det at man ikke vil merke noen forskjell. Og nøyaktig like sikkert er det at man kan oppleve å få færre bivirkninger.

Medisinene som blir førstevalg etter anbudsrunden er:

Buprenorphine Orifarm sublingvaltabletter

Metadon Nordic Drugs mikstur

Subuxone Indivior sublingvaltabletter

3 kommentarer om “Situasjonen med LAR-medisiner, etter anbudsrunden

 • Dette syntes jeg er helt uakseptabelt!
  Det virker som LAR pasienter er og forblir en pasientgruppe som bare kan herses med og forskes på uten at det blir stoppet fra noe hold!!
  Jeg er (desverre) også en av de som må finne meg i at jeg ikke lenger har noe å si om det som omhandler livet mitt, å når en pasientgrupper går på en såpass vanedannende og viktig medisin som i de fleste tilfeller er en livslang behandling, så syntes jeg så absolutt at man selv skulle få ha noe å si om medisinen man skal gå på!!!
  Bare fordi vi får en statsdekket medisin så er det altfor mange som sitter på sine høye hester å mener at vi bare skal holde kjeft å være glad for at vi i det hele tatt får noe!!

  Jeg har vært gjennom flere LAR medisiner før jeg fikk noe som fungerte for meg (men det fungerer fremdeles ikke optimalt for meg), å jeg kan fortelle et lite utdrag her..

  Det startet med at jeg begynte på 16mg Subutex, plutselig etter noen uker måtte jeg plutselig gå over til Suboxone, de påstod det skulle være det samme, men det er det ikke..!
  Jeg begynte bli abstinent å fikk kjipe bivirkninger men da økte de bare dosen til fra 16mg til 18mg å mente det skulle være optimalt, å de mente det da også skulle fungere som smertestillende for meg siden jeg sliter med ryggsmerter!
  Det gjorde Det absolutt ikke.. ryggsmerter var der fremdeles og de kjipe bivirkningene ble værre når jeg økte Suboxone dosen.
  Det ble et kjipt år med mange sprekker på opiater og et kraftig sidemisbruk med benzo alkohol og amfetamin.
  Det ble avrusning og de satt meg på Subutex igjen og ting ble litt bedre, men det hadde fremdeles ingen smertelindring!

  Så ble jeg satt på Buprenorfin av økonomiske grunner, uten forvarsel!
  Da begynte angsten for fult igjen, dette kan selvfølgelig være en kjip tilfeldighet og at det ikke var pga byttet, men jeg utviklet også en ekstrem munntørrhet av Buprenorfinen å jeg satt så lenge som 1-2 TIMER hver eneste dag før det løste seg opp, det lengste jeg noen gang satt var nesten 3(!!) timer.. heldigvis var de fleste gangene med oppsyn så jeg hadde reelle vitner på hvor ille det var, for å se det på en annen måte, i løpet av 1 mnd så satt jeg ca 2 av døgnene i timer med pilla i kjeften og oppsyn, 2 døgn som kunne bli brukt til noe annet!!

  Da fikk jeg bytte til Subutex igjen da, men munntørheten fortsatte den, så da søkte jeg om å få bytte til Metadon, noe jeg fikk ja til etter mange mnd venting.
  Da begynte jeg på
  Metadon Pharmadon 90mg, 50ml, å det fungerte veldig bra i noen uker å følte meg endelig litt normal igjen, men som sagt, etter noen uker begynte effekten å avta..å det skjedde fort!

  Da ble det nytt forsøk med
  Metadon Den 90mg, 18ml og er løfte om at nå skulle jeg bli smertefri!
  Smertefri ble jeg ikke, men med
  Metadon DnE som jeg står på nå føler jeg meg litt normal igjen å har det faktisk ganske greit.

  Men nå skal jeg måtte bytte igjen????
  For noe j*$@# tull!!!
  Å hvis det liksom er helt det samme, hvorfor mente de da at
  Metadon DnE 90mg, 18ml
  skulle fungere BEDRE på meg enn
  Metadon Pharmadon 90mg, 50ml da?? Noe det faktisk gjorde også!?!?!?

  Nei… Vet ikke hva jeg skal si eller gjøre akkurat nå..
  Men hadde jeg vist alt om LAR før jeg begynte, som jeg vet nå, hadde jeg aldri verden vurdert å starte opp i dette sirkuset preget av tvang og nesten umyndiggjøring!!!!

  Uansett, ønsker alle LAR brukere der ute kjempemasse lykke til!!
  Å stå på for det du vil, ønsker og mener er best for deg selv, ikke la de få kjøre over dere!!
  Vet det er lett og si, men føler så at det er oss pasienter mot LAR systemet, å det er skremmende at det faktisk skjer noe sånt innenfor det norske helsevesenet.

  Mvh ALX!

 • Dette er ikke greit overhode, har selv 18 stabile år på Subutex. Og på di 18 årene har jeg vært tvunget til å gå over på medisiner jeg får store problemer med, er det virkelig krone og øre som skal få ødelegge en god reabilitering. Dette er så galskap satt i system at jeg mangler ord untatt at det er galskap.
  Jeg skal nok greie meg for jeg finner meg ikke i å gamble med mitt liv. Men alle har ikke kommet så langt som meg, det vil oppstå stor frustrasjon og sinne blandt veldig mange. Å tenk på alle ruskonsulentene som sansynelig må motta all kjeft og frustrasjon. Til nå vet ikke di engang at dette er på gang..Dette er meget kritikkverdig, er det Bent Høye som står øverste ansvarlig for dette, eller hvem er det ? For er det politisk bestemt får ikke di min stemme, og sansynligvis ikke mange andre sin..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.