Medlemskap

Rusreformen: Vi kan ikke gjemme oss vekk.

1. januar 2020

Dagsavisen 30. desember 2019:

Fra straff til behandling innen rus. Av Gina Grieg Riisnæs.

Sammen med Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkopolitikk, tar stortingsrepresentant Petter Eide (SV) turen ut i Oslos gater for å høre reaksjonene fra menneskene rusreformen treffer.

– I dag kom rusreformutvalget, forteller Eide til «Mona», før han forklarer hvilke endringer som kan skje om forslagene får rettslig gjennomslag.  

Kjernen av forslaget er å avkriminalisere rusmisbruk i landet ved flytte ansvar for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten.

Med andre ord: Utvalget mener det ikke hjelper å straffe rusavhengige. Derfor foreslår de å tilrettelegge helsehjelp for mennesker som trenger det. 

– Å, svarer hun overrasket.

– Det er bra. Det er veldig, veldig bra.

– Her, sier Knutsen idet vi vandrer videre, og gir henne en liten plastpose.

Med seg ut i vinterkulden har han en bag proppet med brukerutstyr for narkomane, som sprøyter og nåler. Rent brukerutstyr hjelper mennesker som allerede er rusavhengige til å være trygge når nåler treffer blodårene deres, ved å forhindre smitte som kan oppstå gjennom gjenbruk av utstyr.  

Fiender av samfunnet 

Knutsen er langt fra fornøyd med helsetilbudet for rusavhengige i dag. 

– Det er ordentlig dårlig. Apparatet i dag er bygget opp i kriminaliseringstid. Det setter veldig klare grenser på hvor langt man kan gå for å hjelpe. Så jeg håper vi med rusreformbriller så vi kan se mer rasjonelt på tiltakene og utvikle dem. 

Bedre helsetiltak mener han kan: 

– Begrense kriminalitet, traumer og ulykkelige tilstander. Jo bedre folk har det, jo raskere vil folk slutte. 

Situasjonen for rusavhengige i dag, mener han, er kritisk. Men med forslaget til endringer, ser han håp. 

– Folk er redde, raner hverandre og behandles som fiender av samfunnet og lever i et veldig skadelig utenforskap. Straff er kontraproduktivt. 

– Det er det vi tenker endres hvis vi får disse lovendringene, skyter Eide inn.

– Da øker trykket på å investere i helsetiltakene.

Det er seierstemning da Knutsen og Eide forteller nyheten til menneskene vi møter denne førjulskvelden. Likevel veier usikkerheten om veien videre tungt. Om rusreformutvalgets forslag i det hele tatt vedtas, er ikke garantert. Når potensielle endringer vil settes til verks, er også uvisst.

Men en ting er sikkert: Det vil ta tid. 

Derfor la Eide frem forslag om å innføre rettslig amnesti for rusavhengige samme dag som reformen kom. Forslaget er ment å iverksettes i påvente av behandlingen av rusreformen.

Les artikkelen i Dagsavisen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu