Medlemskap

Rusreformen realiseres ikke for vanskeligstilte uten alternativ til politiaksjoner mot åpne rusmiljøer

16. januar 2019
Bård Dyrdal og Arild Knutsen. Foto: Pernille Sandberg

Rusreformen realiseres ikke for vanskeligstilte uten alternativ til politiaksjoner mot åpne rusmiljøer

Rusforskerne Helge Waal og Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) går i Aftenposten 11. januar Åpne rusområder - hva vi vet, og hva som bør gjøres imot forslaget om skjermede væresteder for rusmiljøet i Oslo og hevder det vil danne lovtomme rom.

Denne replikken er skrevet av Bård Dyrdal, politioverbetjent og leder av LEAP og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk:

Det er lett å unngå at skjermede uteområder for rusmiddelbrukere blir til lovtomme rom. Praksisen har pågått i den danske byen Aarhus siden 2001 og der har dette gitt entydig gode resultater.

Byens borgere opplever større trygghet, rusavhengige opplever å ha rettssikkerhet og verken borettslag eller næringsliv opplever belastninger.

Bystyret i Bergen har vedtatt å bevilge 12 millioner til et tilsvarende område og det ville selvsagt vært rystende dersom lokalpolitikerne i Bergen vedtok å tilpasse et område for å omgå statlige myndigheters lovverk.

Forslaget innebærer å erstatte hensiktsløs kriminalisering med konstruktiv atferdsregulering, og er lansert for å dempe konfliktnivået mellom rusavhengige og byens øvrige borgere. Temaet har vært til debatt siden april. Aftenposten støttet forslaget på lederplass (20. november) med begrunnelse i at det er i tråd med den pågående rusreformen - fra straff til helsehjelp og ettersom resultatene av gjeldende tilnærming er lite tilfredsstillende.

Rusforskerne Helge Waal og Thomas Clausen i Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) belager sitt utspill (Aftenposten 12. januar) på en egenprodusert rapport fra en reise de foretok til 5 byer i 2011.

Oppfatningen til rusforskerne er at alternativet til gjeldende politikk skaper destruktive rusmiljøer som plager omgivelsene, at rekrutteringen vil øke og at løsningen ligger i en samlet plan med hjelpetiltak, alternative væresteder inklusive brukerrom og aktive kontrolltiltak med bortvisninger og sanksjoner.

Problemet med utspillet er at Oslo, i motsetning til erfaringene fra de fem byene som SERAF forsket på i 2011, alt har innført de tiltakene de hevder skal løse problemene. Rent bortsett fra alternative væresteder.

Siden 2011 har Oslo hatt et koordinerende sentrumssamarbeid overfor åpne rusmiljøer og aktive kontrolltiltak med hjemsendinger, bortvisninger og sanksjoner. I tillegg har Oslo et mottakssenter med brukerrom, noe hovedstaden forhåpentlig vil få flere av, som ledd i desentraliseringsprosjektet. I tillegg kommer det snart en klinikk med tilbud om heroinbehandling.

Etter 50 år med jaging og sanksjonering er det på høy tid at Oslo gjennomfører et forsøksprosjekt med en alternativ tilnærming. De destruktive rusmiljøene som plager bomiljøene er de man har i dag, og de kan politiet vanskelig gjøre noe med før det opprettes et alternativ.

Bård Dyrdal, politioverbetjent og leder av LEAP og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk
Tilbake til nyheter
crossmenu