Medlemskap

Røyking - god overdoseforebygging

30. august 2020
OVERDOSEFOREBYGGING: Risikoen for overdose er betydelig lavere ved røyking enn ved injisering av heroin. (Foto: Marte Goplen/NKROP

rop.no 28. august 2020: Røyking, god overdoseforebygging, skrevet av Marte Goplen.

På Verdens overdosedag 31.august åpner røykerommet ved Prindsen mottakssenter i Oslo. Et etterlengtet skadereduserende tilbud for brukerne.

Prindsen mottakssenter er et skadereduserende lavterskeltilbud for personer over 18 år som har store utfordringer knyttet til rusbruk. Mottakssenteret tilbyr flere tjenester, blant annet utdeling av rent brukerutstyr og lokaler hvor brukerne kan innta rusmidler med tilsyn.

Fra injisering til røyking

Siden 2014 er det jobbet for å få flere brukere til å switche fra injisering til røyking, den såkalte Switch-kampanjen. Røyking reduserer overdosefaren betydelig, og det er færre alvorlige helseskader knyttet til inhalasjon. Switch er derfor en av pilarene i den nasjonale overdosestrategien.

At røykerommet nå åpnes er på høy tid og et naturlig tiltak som en del av Switch-kampanjen, mener Arild Knutsen, leder for Foreningen for en human narkotikapolitkk (FHN).

- Det har vært et paradoks at helsemyndighetene har frontet inhalasjon fremfor injisering, men ikke tilrettelagt for at brukerne har kunnet inhalere i trygge omgivelser. 

Ikke et vanlig rom

Teamleder for Brukerrommet ved Prindsen mottakssenter, Hanne Langaas, forklarer hvorfor det har tatt tid å få på plass det de omtaler som inhalasjonsrommet. 

Brukerromsloven trådte i kraft 01.01.2019 og med denne lovendringen ble det åpnet opp for at brukere kan innta flere ulike stoffer enn heroin, og ved bruk av ulike inntaksmåter, ikke bare injeksjon. 

Det er ikke et ordinært rom som skal tas i bruk. Ombyggingen av lokalene ved Prindsen har, i kombinasjon med Covid-19-pandemien, ført til at åpningen av det nye rommet har tatt tid. I inhalasjonsrommet, som er tilknyttet Brukerrommet, er det nå montert et eget ventilasjonssystem med ekstra sterkt avtrekk slik at luften raskere kan skiftes ut. 

I tillegg er det en egen funksjon som bytter ut luften i rommet ekstra raskt dersom personalet er nødt for å gå inn i rommet. På den måten kan personalet som jobber ved Prindsen også være trygge på at de ikke får i seg røyk dersom de må gå inn i rommet.

At det er behov for et inhalasjonsrom er det liten tvil om. Prindsen har sin egen smittevernluke hvor det deles ut rent brukerutstyr. I 2019 ble det delt ut 31 961 pakker med røykefolie (red. folien brukes ifm. inhalering av rusmidler. Det frarådes å bruke vanlig aluminiumsfolie). Utdelingen av folie øker sammenlignet med utdelingen av sprøyteutstyr. En utviklingen som er positiv, sett i et skadereduserende perspektiv, mener Arild Knutsen.

- Det er mye større risiko for overdose knyttet til injisering av heroin. Dessuten minskes faren for smitte når rusmidlene ikke injiseres. Å få flere over på røyking er derfor god overdoseforebygging og en ønsket utvikling. 

Les mer om: Forebygging av overdoser (Helsenorge.no)

Dette støttes av Langaas som er glad for at de nå har fått på plass et egnede lokaler. 

- Personalet på Brukerrommet ved Prindsen skal oppfordre brukerne til mer skånsomme inntaksmåter. Inhalering eller røyking av heroin er mer skånsomt enn å injisere. Det at vi nå har et eget inhalasjonsrom i lokalene våre gjør det lettere for oss å oppfordre brukerne til å inhalere fremfor å injisere, forklarer Langaas. 

Overgangen fra injisering til inhalasjon kan for noen være en barriere, ifølge Knutsen.

- Mange får et kick av selve nålstikket og må motiveres for å gå fra injisering til røyking. Når man i tillegg har blitt henvist til gata for å røyke, fremfor å få innta stoffene man er avhengig av i trygge omgivelser, så blir det mindre fristende å bytte ut sprøytestikket med folien.

Nå står imidlertid inhalasjonsrommet klart til bruk og brukerne kan endelig få tryggere omgivelser og tilsyn også når de velger denne inntaksformen. 

Grunnet gjeldende smittevernsregler blir ikke kapasiteten som opprinnelig planlagt.

- Det er i utgangspunktet plass til 3-4 brukere samtidig inne på inhalasjonsrommet. I disse koronatider, hvor man må holde avstand, så er det imidlertid kun plass til 1 maks 2 brukere inne i inhalasjonsrommet samtidig, samtidig som det kan være kø for å komme inn i lokalene, forteller Langaas.

Denne situasjonen er ikke ideell, og både Langaas og Knutsen trekker frem at Brukerrommet har hatt kapasitetsutfordringer i flere år. Det er daglig kø for å komme inn for allerede registrerte brukere og personalet må hele tiden vurdere om de har mulighet til å registrere flere nye brukere. 

- I 2019 hadde vi i snitt 90 besøk om dagen. Med redusert inntak i dag, klarer vi ca. 40-60 om dagen. Vi har ikke per i dag kapasitet til å registrere nye brukere. Det er derfor behov for flere brukerrom i Oslo – og eventuelle brukerrom må ha inhalasjonsrom, mener Langaas.

Krever flere brukerrom

Arild Knutsen er tydelig på at kapasiteten og tilbudet er for dårlig.

- Det skulle vært flere brukerrom og kapasiteten skulle vært bedre. Spesielt i de to største byene, Oslo og Bergen, men også i de andre store byene og i randsonene av de to største. Brukerrommene er gode tiltak både for brukerne og for samfunnet forøvrig. Det gir trygge omgivelser for de som er avhengig av rusmidler, samtidig som samfunnet blant annet skånes for åpne russcener og søppel av brukt brukerutstyr. 

Slik vil et besøk ved inhalasjonsrommet være

Brukeren ringer på. Det kontrolleres at brukeren er registrert og deretter fyller vedkommende ut et skjema sammen med en ansatt. Her må det oppgis hva vedkommende skal bruke, på hvilken måte, om han/hun har inntatt andre rusmidler eller legemidler som kan påvirke overdosefare og om de har vært rusfri en stund – som vil påvirke overdosefaren. 

Dernest får brukeren utdelt det brukerutstyret han/hun trenger og gjøre det de skal, med mulighet for veiledning. Det er personell tilstede hele tiden, slik at brukeren raskt kan få hjelp dersom et inntak skulle ende i overdose.

Les artikkelen på rop.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu