Medlemskap

Regjeringen setter av 21,7 millioner kroner til heroinassistert behandling i Oslo

8. oktober 2020
Arild Knutsen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk er glad for at regjerningen vil satse på heroinassistert behandling.
Foto: André Kjernsli

Vårt Oslo 07. oktober 2020: Regjeringen setter av 21,7 millioner kroner til heroinassistert behandling i Oslo, av André Kjernsli.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet(HOD) som har gitt Oslo universitetssykehus i oppdrag å planlegge og etablere et tilbud om Heroinassistert behandlig (HAB) i Oslo. Forsøksprosjektet er fem-årig, og skal følges tett av forskere. De statlige anbefalingene er å tilby syntetisk framstilt heroin på en sikker og forsvarlig måte til opptil 200 opiatavhengige i hovedstaden.

— Dette er helsehjelp

Rusmisbrukere har i flere år kunnet ta del i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), den norske ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Pasientene blir behandlet med metadon eller buprenorfin (Suboxone eller Subutex).

— Tilbakemeldingene fra miljøet og de som jobber med rusmisbrukerne forteller oss at dette ikke er tilstrekkelig for alle, sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre.


Hun understreker at dette er ment som et skadereduserende tiltak, som skal følges nøye av forskere ved Oslo universitetssykehus.

Å dele ut heroin finansiert av myndighetene er et kontroversielt tiltak, og meningene er delte.

— Det har skjedd mye med holdningene til rusomsorgen i landet, og heroinassistert behandling er helsehjelp til de som trenger det mest. Jeg både håper og tror dette vil bli vedtatt i forbindelse med budsjettforhandlingene, sier Tybring-Gjedde.

Byrådet må følge etter

— Dette er en relativt bra start fra regjeringens side, det sikrer at prosjektet kommer i gang, sier leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen.

Samtidig er Knutsen tydelig på at dersom Oslo Kommune ikke bidrar med midler i tillegg, vil man ikke klare å behandle de 200 personene man ser for seg. Han forteller at både regjering og byråd har flagget høyt at prosjektet skal komme i gang.

Det står også i byrådsplattformen at Oslo skal være en pilotkommune for nye forsøk på rusfeltet. Men disse pengene kommer fra regjeringen.

— Jeg mener budsjettforslaget fra regjeringen forplikter byrådet til å bidra til at man når målet om å behandle 200 personer årlig, avslutter FHN-lederen.

Prosjektet knyttes til eksisterende tilbud i Legemiddelassistert rehabilitering. Når driften er i gang skal det legges til samme seksjon i sykehuset som legemiddelassistert rehabilitering. Prosjektet skal planlegges i tett samarbeid med brukerorganisasjoner, sykehuset, samt private og ideelle aktører i Oslo.

Les artikkelen i Vårt Oslo her.

Tilbake til nyheter
crossmenu