Medlemskap

Podcast om heroinbehandling

4. februar 2019

Rett på! Podcast om rus og ruspolitikk: Behandling av opiatavhengige med heroin er kontroversielt, og har de siste tjue årene hyppig blitt debattert av brukere, politikere og fagfolk.

Nå er det bestemt! Det skal igangsettes prøveprosjekter i Oslo og i Bergen.

Men først skal det utredes hvordan prøveprosjektene skal foregå, hvordan heroinklinikkene skal fungere, og hvordan behandlingen skal gjennomføres.

Dagens gjester i Rett på! er alle medlemmer av arbeidsgruppen, som er nedsatt i regi av SERAF, til å gjennomføre utredningen.

Professor Thomas Clausen, daglig leder SERAF - Senter for rus og avhengighetsforskning, og leder av

arbeidsgruppen

Arild Knutsen, leder Foreningen for human narkotikapolitikk

Linda Elise Wusthoff, overlege og medisinskfaglig rådgiver i Velferdsetaten, Velferdsetaten i Oslo kommune

Redaksjon Lise Aasmundstad Tommy Frantzen

Hør podcasten her.

Tilbake til nyheter
crossmenu