2. juli 2017

Hovedkontor

Arild Knutsen
Leder
Tlf: 472 61 057  
Conrad Jacobsen
Sekretær
Tlf: 916 08 324
Tonje Jevari
Organisasjonssekretær
Tlf: 909 31 860

Postadresse:

Foreningen for human narkotikapolitikk
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo

Organisasjonsnummer: 990 538 077