Patrick Karlsen
Leder
Tlf: 98 36 11 11

Postadresse:

FHN Hordaland
v/ Patrick Karlsen
Merkurveien 14 
5099 Bergen

Org.nr: 999 155 669  |  Kontonummer: 6504.05.58548