2. juli 2017

Organisasjon

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

FHN ble stiftet i april 2006 og ledes av Arild Knutsen. FHN sitter i en rekke råd og utvalg på statlig og kommunalt nivå, vi fremmer og tilbyr brukermedvirkning, vi driver oppsøkende virksomhet i Oslo, vi tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud. Vi samarbeider formelt med de øvrige brukerorganisasjoner og med mange andre instanser på rusfeltet, offentlige, som ideelle. Vi tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og forebyggingssamtaler. For studenter og elever, institusjoner, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller gjerne til ruspolitisk debatt.

Se informasjonsbrosjyre om kurs, foredrag her

Formål

– Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) skal fremme en skadereduserende narkotikapolitikk og arbeide for utvikling av sosiale, faglige, utdanningsmessige og yrkesmessige tilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige.
– FHN skal arbeide for rusforebyggende tiltak og for inkluderende tiltak for folk med rusproblemer.

For å se medlemmer i styret og ansatte:

Hovedkontor 

Hordaland

Østfold

Trøndelag