Medlemskap
http://www.erlik.no/sekteriske-rusvelferdsprofitorer-en-konsekvens-av-norsk-rusbehandling/ På rusbehandlingsfeltet har vi evangeliesentre, 12-trinnstilnærming, Narconon, terapeutiske samfunn, kollektiver og institusjoner. Noen steder står de og holder hverandre i hendene, synger eller leser tekster. Noen steder krever frikirkelig religiøsitet. Noen driver med konfrontative tilnærminger.
Les saken
Aktivisten Arild Knutsen (48) har igjen klart å bli rusfri. Nå feirer han Stortingets reformplaner. – Jeg ble veldig glad. Dette er en helt ny utvikling i ruspolitikken og en milepæl for narkotikapolitikk i Norge, sier Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusmidler/arild-knutsen-om-stortingets-rusreform-det-er-paa-hoey-tid/a/24211489/
Les saken
Et flertall på Stortinget ønsker at folk som bruker narkotika ikke lenger skal få straff, men behandling. https://radiodeling.nrk.no/?id=213
Les saken
Stoffavhengige jages ikke for ordensforstyrrelser, men for mistanke om brudd på legemiddelloven. Av Arild Knutsen og Annette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk. http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/derfor-jages-stoffavhengige-vekk-1.1069297
Les saken
https://www.dagbladet.no/kultur/kriminaliseringen-av-stoffbrukere-preger-overdosestatistikken/68966571 Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis, sier det er en utbredt misforståelse at straff er det foretrukne virkemiddelet i møte med mennesker med rusproblemer. Foreningen for human narkotikapolitikk støtter Stormberg-gründer Steinar J. Olsens analyse om at krigen mot narkotika er hovedårsak til den mislykkede delen av norsk narkotikapolitikk. Frykten for å bli tatt fører […]
Les saken
Heroinsubstitutter som Subutex og metadon er i utgangspunktet livreddende medisiner som tilbys avhengige. Mer enn 7000 pasienter i Norge får slike medisiner, men i et rigid kontrollapparat som krever motivasjon for et rehabiliteringforløp og krenkende kontroll. Derav den norske modellen: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  Portugal var Europas overdoseversting rundt årtusenskiftet og har etter avkriminaliseringsreformen (2001) fått […]
Les saken
Et makt- og hjelpeapparat innrettet rundt kriminalisering og kontroll vil føre til opplevelse av stigmatisering og ødelagte framtidsmuligheter. Foreningen for human narkotikapolitikk støtter fungerende generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, i behovet for en nasjonal evaluering av ungdomskontraktsordningen. Av Arild Knutsen og Annette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk https://www.dagbladet.no/kultur/krav-om-urintesting-tar-fokus-fra-tilrettelegging/68912182 
Les saken
– Same shit, different wrapping, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). Han mener Recovery-bevegelsen, fører til en forsterket demonisering av dem som ruser seg. – Ikke alle kan slutte å ruse seg, og vi må forstå at noen har gode grunner til å gjøre det, hevder han. http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/recovery-bevegelsen-demoniserende/
Les saken
Trønderavisa: Overveldende respons. En bølge av engasjement for å forhindre kutt i lavterskeltilbudet Felten skyller nå mot politikerne i Steinkjer. Søndag kveld hadde 892 personer signert oppropet som ble satt i gang av Foreningen for human narkotikapolitikk fredag. Kari Helene Alstad som var med på å starte Felten og oppropets initiativtaker Arild Knutsen er overveldet […]
Les saken
Urinprøvetaking av unge cannabisbrukere setter dem i dødsrisiko Det er svært bekymringsfullt om ungdommer eksperimenterer med syntetisk cannabis for «å lure» testene. Av Anette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk. https://www.dagbladet.no/kultur/urinprovetaking-av-unge-cannabisbrukere-setter-dem-i-dodsrisiko/68893174 Vi kan alle samles om en intensjon om totalavhold for unge under 18 år, men å ta urinprøver for å hindre bruk av det mildere […]
Les saken

Følg med på Twitter

crossmenu