Medlemskap

Norges rusreform mottatt med åpne armer i FN

3. mars 2020
Helse- og omsorgsminister Bent Høie forteller om rusreformen på møte i FNs narkotikakommisjon.

Mandag 02. mars ble det arrangert et møte i FNs narkotikakommisjon om Norges Rusreform. Helse- og omsorgsminister Bent Høie fortalte forsamlingen om overgangen fra straff til hjelp og om hvordan han selv hadde kommet til dette standpunktet.

Høie fortalte at han endret standpunkt om avkriminalisering i forkant av UNGASS 2016. Hans vendepunkt var resultatet av en underskriftskampanje fra brukerorganisasjonene. «Intet om oss uten oss» i februar 2016 som var undertegnet representanter fra det sivile samfunn, forskere, politikere og offentlige personer.

Videre skyldtes det hans fortvilelse over mengden bøteleggelser av vanskeligstilte stoffbrukere og det faktum at de med psykiske lidelser og stoffproblemer har en gjennomsnittlig levetid 20 år kortere enn resten av befolkningen.

De øvrige i panelet var Gilberto Gerra, UNODC, Devora Kestrel, Verdens Helseorganisasjon, Cornelis de Jonchere, INCB, Zaved Mahmood, kontoret til FNs høykommisær for menneskerettigheter, Jamie Bridge, VNGOC, Alexis Goodeel, EMCDDA og Runar Torgersen som ledet Rusreformutvalget.

Rusreformen ble tatt godt imot og det ble bekreftet at den er i tråd med konvensjonene og dermed innenfor rammene av FNs narkotikakommisjon.

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk tok ordet fra salen og berømmet den politiske utviklingen. Han minnet om den gang vi sto fortvilte og ropte utenfor Stortinget med bannere og plakater. Og så takket han for involveringen av det sivile samfunn siden 2016, som har ledet oss mot en narkotikapolitikk tuftet på kunnskap og menneskerettigheter. Innlegget ble møtt med applaus fra salen.

Da svarte Bent Høie: «Takk Arild. Vi har diskutert dette i 20 år og hatt våre uenigheter. Det viste seg at du hadde rett og jeg tok feil.»

Svaret ble møtt med enda større applaus.

Trykk på bildet for å se utvekslingen mellom Arild Knutsen og Bent Høie på YouTube.

Grundig referat fra møtet kan leses her. (CND-blog)

Se video fra Drugreporter, med intervju av Bent Høie og uttalelser fra paneldeltakere:

Video av Drugreporter.

The Norwegian government organised a side event at the CND in which they presented their plans to decriminalise the personal use of illicit drugs. The reform is supported by several UN agencies. According to the new model that will be submitted to the parliament soon, drug use itself would remain a punishable offence but nobody would be punished simply for putting a substance into his or her own body. Offenders would be asked to attend a meeting with a committee which would assess their situation and inform them about the risks and how to reduce them. In case of problems, they would be offered free and voluntary treatment, with no legal consequences if they reject it. Watch Drugreporter's short video about the reform – and see a very rare moment when a politician acknowledges that he was wrong!

Tilbake til nyheter
crossmenu