Medlemskap

Norge kan bli et narkotikapolitisk foregangsland

7. januar 2022

Rogalands avis 03. januar 2022: Norge kan bli et narkotikapolitisk foregangsland, skrevet av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Dag Endal er bitter på at fem stortingspartier, i en historisk bred allianse fra Rødt til Høyre, krever omkamp om rusreformen. – Alle er positive til en rusreform. Skiftet fra straff til hjelp startet for mange år siden, hevder han. Men da med et premiss om at trusselen om straff fortsetter å være overhengende. Alternative reaksjoner skal innebære tvang til å avstå fra all narkotikabruk, ellers trer straffen inn.

Endal kaller avkriminalisering for en rusreform i bakvendtland, men det som er bakvendt er å opprettholde straffansvaret for bruk og besittelse av narkotika til egen bruk og likevel kalle det en reform.

Vi har omfattende dokumentasjon på at straff står i veien for forebygging av rusmiddelbruk og skyver folk inn i et skadelig utenforskap. Avkriminalisering åpner for en bredere og mer treffsikker tilnærming. Trusselen om straff eller urimelig tvang står i veien for at mange som trenger det, kommer i posisjon til å ta imot helsehjelp.

Dag Endal hevder at rusreformen ikke innebærer mer helsehjelp, men de fem partiene og Arbeiderpartiet har bevilget 100 millioner til kommunale rådgivningsenheter og setter fra nyttår i gang forsøk med heroinassistert behandling og amfetaminsubstitusjon. Denne typen tiltak er fremmed for myndigheter som forkaster ideen om avkriminalisering.

En omkamp er på sin plass ettersom Arbeiderpartiet har varslet en overføring av ansvaret for narkotikaproblematikken fra justis- og til helsesektoren i mange år. Alle politiske partier fortjener en ny mulighet til å ta et oppgjør med en praksis som virker mot sin hensikt og står i veien for velferdsapparatets verdier og holdninger.

Dag Endal hevder Norge nylig ble kåret til verdens beste på narkotikapolitikk av den internasjonale organisasjonen IDPC. Han vet bedre enn som så. Det riktige er at Norge kom best ut av en måling på kun 22 land i verden, der bare fire europeiske var med og alle fikk elendig score etter FNs minstestandard for menneskerettigheter. Norge fikk kun 74 prosent av 100 og det var nettopp på proporsjonaliteten i reaksjonene på rusmiddelbruk som gjorde at vi fikk så dårlig score. Det er når trusselen om straff endelig erstattes med tilbud om hjelp, at Norge vil gå fra å være et bakvendtland til å bli et reelt foregangsland. 

Tilbake til nyheter
crossmenu