Medlemskap

Mot et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk

1. mars 2021

Ny tid 01. mars 2021: Mot et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk, filmomtale av Aleksander Huser.

RUSREFORMEN: Kanskje er det motstanderne av regjeringens rusreform som aller helst bør se dokumentaren Vinden snur, som følger tre aktivister fra Foreningen for human narkotikapolitikk.

Vinden snur er en passende tittel på Kieran Kolles dokumentarfilm om norsk narkotikapolitikk, da store endringer er i ferd med å skje på dette området.

Filmen handler om Arild Knutsen, Michelle Alexandra Muren og Kim-Jørgen Arnetvedt, alle tilknyttet Foreningen for human narkotikapolitikk. Knutsen har ledet forbundet siden han stiftet det i 2006, og har gjennom denne posisjonen vært en sentral deltaker i samfunnsdebatten om landets åpenbare utfordringer på rusområdet. Norge har lenge ført en streng og konservativ narkotikapolitikk, som etter motstandernes syn ikke har vært særlig vellykket. «Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa», heter det på Helsedirektoratets nettsider, og denne statistikken viser også filmen til i en innledende tekstplakat.

Tidlig i dokumentaren forteller Knutsen om narkomane som ikke ringer ambulanse når de er vitne til at andre tar overdose, siden det vil medføre at politiet kommer i tillegg. Og det er sannsynligvis mange som seg kvier seg for å oppsøke hjelp for en rekke rusrelaterte problemer, av den grunn at narkotikabruk er kriminalisert og stigmatisert.

Forslag om avkriminalisering

I år kan imidlertid vinden snu for alvor, når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til rusreform. Et rusreformutvalg oppnevnt av regjeringen la i desember 2019 frem utredningen «Fra straff til hjelp», hvor det foreslås at brukere av narkotika skal tilbys hjelp og behandling fremfor å kriminaliseres og straffes. Det innebærer en avkriminalisering av kjøp, bruk og besittelse til eget bruk – som vel å merke ikke er det samme som legalisering, men en overføring fra justissektoren til helsevesenet.

dokumentaren viser både deres personlige utfordringer med rus og arbeidet de gjør
for en mer human politikk på området.

Likevel er det kanskje ikke overraskende at utvalgets forslag har vakt reaksjoner. I et innslag på Dagsrevyen 11. januar ble det fremstilt som at man kan bli tatt med mer enn 300 rusdoser av forskjellige stoffer til en samlet gateverdi av 20 000 kroner uten å bli straffet, dersom dette får gjennomslag. I innslaget ble Sylvi Listhaug og Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet presentert for doser av alle rusmidlene, lagt frem på et bord hos Kripos. De to politikerne reagerte med forutsigbar forferdelse på den hypotetiske mengden av ulike stoffer – som ingen i realiteten ville ha vært i besittelse av kun til eget bruk.

Endringene har imidlertid ligget i luften en stund, uansett hvor sjokkert Fremskrittspartiets representanter måtte være når NRK gir dem muligheten til å score slike billige poenger. Rusreformen ble initiert av et stortingsflertall bestående av Ap, Høyre, SV og Venstre i 2017, og avkriminalisering har tidligere blitt utredet og foreslått av straffelovkommisjonen i 2002 og Stoltenberg-utvalget i 2011.

Nære observasjoner

Vinden snur ble først vist på Bergen internasjonale filmfestival i oktober, der den vant Ungdommens dokumentarfilmpris. Dokumentaren benytter seg av arkivklipp fra norske medier for å illustrere de siste tiårenes samfunnsdebatt om narkotika, men filmskaper Kolle har ikke inkludert intervjuer med andre fagpersoner, ei heller politikere eller makthavere, til fordel for en observerende skildring av hovedkarakterene. Han har kommet tett på de tre aktivistene i opptak som strekker seg over flere år, og dokumentaren viser både deres personlige utfordringer med rus og arbeidet de gjør for at Norge skal få en mer human politikk på området. Gjennom å følge dem bevitner vi flere viktige øyeblikk i arbeidet frem mot reformen vi nå står overfor, og som foreningen de representerer, har kjempet for.

bruk av heroin og andre sterke stoffer er ofte en form for selvmedisinering av traumer eller
andre vonde opplevelser.

Les hele artikkelen i Ny tid her.

Tilbake til nyheter
crossmenu