Medlemskap

LISA-gruppen i Oslo

8. august 2018

LISA-gruppen i Oslo er et ettervernstilbud for mennesker som har slitt med rusproblemer

Foreningen for human narkotikapolitikk starter opp samtalegruppe fra august 2018 i våre lokaler i Sentrum Scene-bygningen på Arbeidersamfunnets plass 1.

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, ledet Livssynsuavhengig samtalegruppe for tidligere rusavhengige (LISA) fra 2002 til 2014 i Human-Etisk Forbund.

Nå har Foreningen for human narkotikapolitikk fått midler av Human-Etisk Forbund til å gjenoppstarte tilbudet igjen.

Tilbudet er oppkalt etter, og inspirert av LISA-gruppen i Bergen.

Vi inviterer til samling hver onsdag fra kl.18. til kl. 20.

Deltakelse i en gruppe kan gi deg:

• Sosial tilhørighet, opplevelser og et positivt fellesskap.

• Et sted å bli møtt med gjensidig forståelse for rusavhengighetens kompleksitet.

• Et sted en blir møtt med respekt, anerkjennelse og interesse.

• Økt innsikt, mestring og livskvalitet gjennom samtaler i små grupper, foredrag og kulturelle arrangementer.

Innholdet varierer fra arrangerte aktiviteter, innleide foredragsholdere, deltakelse på arrangementer, eller vi tar opp spesifikke samtaletemaer - alt ut fra deltakernes ønsker og behov.

Flere ganger pr. halvår planlegges ulike sosiale og kulturelle arrangementer som kino, teater, konserter, restaurantbesøk med mer.

Tilbudet er ment å fungere som et supplement til pågående behandling i rusinstitusjon eller poliklinikk, men også som arena for mennesker som ikke er i behandling.

Kontakt:

Tlf: 947 85 156

post@fhn.no

Tilbake til nyheter
crossmenu