Medlemskap

Lei voldelige ungdomsgjenger? Fjern markedsgrunnlaget

6. april 2018

Debattinnlegg i Dagsavisens Nyemeninger (link)

Et regjeringsoppnevnt utvalg ble nylig nedsatt for å utarbeide en modell for å møte bruk og besittelse av stoffer med tilbud om helsehjelp i stedet for straff. Vi oppfordrer regjeringen til å revurdere mandatet innen utvalgsarbeidet går i gang.

Tilbake til nyheter
crossmenu