Medlemskap

Kunnskapsløst om rusreformen

12. august 2022

Aftenposten 11. august 2022: Kunnskapsløst om rusreformen, av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

I et innlegg i Aftenposten 5. august kritiserer stortingsrepresentantene Even A. Røed (Ap) og Maria Aasen-Svensrud (Ap) avisens lederartikkel der det etterlyses politisk lederskap. Nylig endret Høyesterett og Riksadvokaten politiets reaksjoner overfor brukere av illegale rusmidler.

Innleggsforfatterne byr på påfallende lite annet enn den sedvanlige varslingen om regjeringens kommende forebyggings- og behandlingsreform. Hva er det med forebyggingen som kan reformeres nå?

Solberg-regjeringens rusreform handlet om å gå bort fra straff og uforholdsmessig bruk av tvang. Reformen var basert på en omfattende norsk offentlig utredning. Heretter skulle unge møtes med respekt og forståelse. Arbeiderpartiet stemte ned reformen.

Selv om innsatsen er styrket med 100 millioner kroner, er det lite som peker mot noen reform av forebyggingen fra regjeringens side. Unge skal forpliktes til å møte opp til nye kommunale rådgivningsenheter som et alternativ til straff. Disse enhetene har retningslinjer om å ta tvungne urinprøver og tilbakeføring til straffeapparatet ved positive utslag.

De vil fungere som straffeapparatets forlengede arm og som arnesteder for en ruskontraktpraksis. Selv helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vedgår at dette hverken er kunnskapsbasert eller rusforebyggende. Og hva er det med rusbehandlingen som gjør at vi trenger en reform? Det eneste som er varslet fra regjeringshold, er styrking av kommunesektoren, et nytt navn på samhandlingen og at fritt behandlingsvalg skal avvikles.

Det er heller ikke riktig at Høyesterett har klargjort at det går an å skape et lovmessig skille mellom brukere av illegale stoffer og rusavhengige. Prinsippet om likhet for loven er stadig gjeldende. Høyesterett har kun endret straffeutmålingspraksisen.

Les innlegget i Aftenposten her.

Tilbake til nyheter
crossmenu