Medlemskap

Kriminalisering står i veien for rusforebygging

2. januar 2020

Nettavisen 02. januar 2020:

Kriminalisering står i veien for rusforebygging av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Rusreformutvalget la 19. desember frem sin utredningsrapport med forslag om modell for avkriminalisering ved bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Rapporten har skapt både begeistring og fortvilelse.

Avkriminalisering ble utredet og foreslått av både Straffelovkommisjonen (2002) og Stoltenbergutvalget (2011), før Rusreformutvalget foreslo sin modell på bakgrunn av flertallsvedtak på Stortinget.

Forslaget er også utredet internasjonalt. Både Internasjonale Røde Kors, Human Rights Watch, Global Commission on Drug Policy og alle FNs organer, som Verdens helseorganisasjon og FNs høykommisær for menneskerettigheter, anbefaler avkriminalisering. Dette på bakgrunn av forskning som viser at kriminalisering fører til svært uheldige konsekvenser.

Det vil være svært uhensiktsmessig å sette politimyndigheter til å vurdere om en bruker av illegale rusmidler har et rusproblem eller ei.

Rusreformen får liten effekt dersom brukere av illegale rusmidler, gjennom kriminalisering, fortsatt skal påføres tilleggsproblemer inntil situasjonen har blitt så hjerteskjærende, og problemene så omfattende, at først da kan hjelpetiltak tilbys som alternativ til straff.

Kriminalisering står i veien for reell forebygging.

Les hele innlegget i Nettavisen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu