Medlemskap

Koronakrisa gir ekstra bekymringer i rusmiljøet

13. juli 2020

NRK Troms og Finnmark 13. juli 2020: Koronakrisa gir ekstra bekymringer i rusmiljøet, skrevet av Ylva Schwenke.

Foto Ylva Schwenke / NRK

Nestleder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Asbjørn Larsen, synes situasjonen har vært utfordrende.

– Vi har enda ikke fått se konsekvensen av nedstengninga. Folk ble isolerte, og alle lavterskeltilbud forsvant. RIO var ganske tidlig ute og sa at vi måtte ha et lavterskel LAR, der opiatavhengige skulle få komme inn daglig for å få hjelp.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et tilbud som skal øke livskvaliteten til rusavhengige. Lavterskel LAR skal blant annet korte ned ventetiden til å få hjelp.

Larsen mener at lavterskeltilbudet har fungert greit i de større byene, men at det er store forskjeller mellom by og distrikt. Mye på grunn av avstand til LAR-sentrene, som gjerne er på sykehusene.

Situasjonen under korona har vært svært vanskelig, ifølge Arild Knutsen som er leder av Foreningen for Human Narkotikapolitikk i Norge.

– En rekke tiltak har vært stengt. Hjelpetiltak, lavterskeltiltak, sprøyterom, endringer i markedet og mange har gått over til å bruke andre og verre stoffer som har ført til mye dårligere helsetilstand, oppsummerer han.

Han mener at situasjonen er prekær med tanke på smitte, og er bekymret for at noen hjelpetiltak som ble satt i gang skal lettes på.

– Vi frykter veldig at det som var av beredskapstiltak og oppmyking av hjelpetiltakene som skulle bli lettere tilgjengelig skal gå tilbake til normalen. LAR sluttet med kontrolltiltak, flere fikk kjørt medisiner hjem og en del ble skrevet raskere inn. Det er en praksis som burde opprettholdes, fordi smittefaren fortsatt er der.

Han sier rusavhengige kanskje er den gruppen som har flest leveår å tape på å få smitte inn i miljøet.

Les hele artikkelen på NRK Troms og Finnmark her.

Tilbake til nyheter
crossmenu