Medlemskap

Kjempet gjennom penger til værested for heroinpasienter

1. desember 2022

Vårt Oslo 29. november 2022: Kjempet gjennom penger til værested for heroinpasienter. - Jeg har stor tro på dette, sier Ylva Holm Torsteinson (Rødt), av Arnsten Linstad.

— Vi er utrolig imponert over Ylva Holm Torsteinson og Rødt! De har kjempet dette gjennom, sier Arild Knutsen og Ronny Bjørnestad. De jubler over at det i Oslo-budsjettet settes av 700.000 kroner til et brukerstyrt værested for heroinpasienter.

— Vi vil kalle det Huset Oslo, sier Ronny Bjørnestad i organisasjonen proLAR Net om de 700.000 kronene som settes av til et værested for heroinpasienter og LAR-brukere.

Det nye brukerstyrte værestedet skal lages etter modell av et lignende tilbud i Bergen, som allerede er en suksess.

— På gata er det rus og kriminalitet

I Oslo har forsøket med heroinassistert behandling (HAB) av rusavhengige ved Ullevål sykehus pågått nesten et helt år.

Men det er noen utfordringer for pasientene, som hver dag må ta to turer til Ullevål for å få dosene sine. Hva skal de fylle tiden med mellom dosene?

— På gata er det rus og ofte kriminalitete som samler folk, sier leder av Forening for human narkitikapolitikk, Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

Sammen har Knutsen og Ronny Bjørnestad i lengre tid jobbet for å få opprettet et eget, brukerstyrt værested for heroinpasientene ved Ullevål sykehus.

Jobbet med å overbevise politikerne

Men det har vist seg å være mer utfordrende enn de to trodde på forhånd. I Oslo kommune er det en uttalt politikk at mest mulig av all rusomsorg skal ligge i bydelene.

I et eget møte med bystyrets helse- og sosialutvalg beskrev Knutsen og Bjørnestad hvor viktig det er at heroinpasienter og LAR-brukere får et sted de selv styrer. Og som ikke er knyttet til rusmiljøet de gjennom behandlingen forsøker å holde seg unna.

Derfor fikk de seg en gledelig overraskelse da de fikk beskjeden om hva som har skjedd i budsjettforhandlingene mellom byrådspartiene og Rødt.

Plutselig legges det 700.000 kroner på bordet i 2023. Penger satt av til å begynne arbeidet med et brukerstyrt værested.

— I Bergen drives det av brukerne

— Vi er utrolig glade og imponert over Ylva Holm Torsteinson og Rødt, som har kjempet dette gjennom. Vi har vært usikre om dette kom til å bli vedtatt, sier Arild Knutsen og Ronny Bjørnestad til VårtOslo.

Nå blir bevilgningen på 700.000 kroner vedtatt i bystyrets endelige budsjettbehandling om en drøy uke. Samtidig er de to organisasjonene proLAR Net og Foreningen for human narkotikapolitikk på husjakt.

Nå håper Knutsen og Bjørnestad gårdeiere mellom Ullevål og sentrum melder seg og vil leie ut til Huset Oslo.

— I Bergen er det jo blitt en suksess, som er helt drevet av brukerne. Brukermedvirkning er ofte bare en floskel. Men med Huset Oslo blir det endelig en reell brukermedvirkning også her, sier Arild Knutsen.

Huset i Bergen har åpent tre dager ukentlig. I Oslo er planen å ha åpent hele uka. Og initiativtakerne er overbevist om at de vil lykkes.

— Blir bidragsytere og ikke klienter

— Suksessen vil komme fordi brukerne selv skal bestemme innhldet. Altså er det brukerne får definert hva tilbudet blir, sier Bjørnestad.

Bjørnestad, Knutsen og Ylva Holm Torsteinson understreker at for en gangs skyld er ikke rusavhengige definert som pasienter eller klienter. Når Huset Oslo står klart vil det være brukerne som bestemmer.

— Jeg har veldig tro på dette prosjektet. Det kan bli et sted der brukerne kan bruke sine ressurser. Ikke bare være pasienter og klienter, men også bidragsytere, sier Rødt-politikeren.

— Hva var reaksjonen da du ringte og fortalte at Rødt hadde fått gjennomslag for å sette av 700.000 kroner til et brukerstyrt værested?

— De har blitt nedprioritert lenge

— En veldig glede og takknemlighet! Og at de ble veldig overrasket. Men det viktigste for Rødt og meg er å gi Ronny og Arild ros for den utrolig viktige jobben de gjør, sier Ylva Holm Torsteinson til VårtOslo.

— Det har vært viktig for oss å prioritere de folka i byen som er blitt nedprioritert i lang tid. Særlig de med mest krevende livssituasjoner, sier hun.

— Husk at pasientene ved den heroinassisterte behandlingen får en dose på formiddagen og en ettermiddagen. Den tiden de har til rådighet mellom dosene er per i dag enten å henge på steder de ikke får noe særlig ut av, eller å sitte alene i leilighetene sine, sier Ylva Holm Torsteinson.

Les artikkelen i Vårt Oslo her.

Tilbake til nyheter
crossmenu