Medlemskap

Jeg skulle kjøpe meg hasj, men så var det ingenting å få kjøpt

21. april 2020
Illustrasjonsfoto.

I Akersposten 21. april 2020: Jeg skulle kjøpe meg hasj, men så var det ingenting å få kjøpt, av Hanne-Karine Sperre.

«Oslos sorte gull», kalles det. Men nå er det krise, også når det gjelder importen av ulovlige rusmidler. Det mest brukte illegale rusmiddelet, cannabis, bærer preg av tørke. Tiden vi er inne i gir mer fortjeneste per gram, og for selgerne er det større fare for å bli tatt fordi man ikke drukner i mengden.

OSLO: Tørken inntraff allerede i forkant av korona-utbruddet, og nå vedvarer den. Dermed har folk ruset seg på andre midler enn de vanligvis gjør, noe som fører til endret adferd.

Det er problematisk, ifølge leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk, Arild Knutsen.

Totalforbud hindrer enhver bruker av alternativer til alkohol lovlig tilgang på det som foretrekkes av rus. Det gjør tilgangen farlig ujevn.

– Dette dreier seg om veldig mange mennesker i et enormt marked for ulovlig handel, og dette på bekostning av inntekter til samfunnet og til helsevesenet, sier Knutsen.

Dermed er samfunnet også fratatt muligheten til å regulere produksjonen, frakten og salget. Noe som gjør at stoffene kommer i unødvendig potente og skadelige varianter.

– Noen har problemer i livet og trekker til lindrende rusmidler. Det er en trussel å ikke få denne indre lindringen, og kan derfor medføre at rusavhengige lett bruker andre ting, sier han.


Prishopp

For rusavhengige er suget etter stoffer sterkere enn frykten for korona. I Oslo frykter en at overdosefaren vil stige i takt med tørken som innebærer en mindre og mer ujevn tilgang på et rusmiddel. Knusktørt blir det aldri. Brukerne selv sier at de merker det er «tørk» i stofftilgangen i rusmiljøene, og at prisene nå presses opp. Det er høy rusfaktor og aggressivitet langs Akerselva.

Nye, yngre ansikter strømmer til Elgsletta. Veksten i antallet personer i de åpne rusmiljøene er særlig bekymringsfullt. Folk blir lurt og kjøper vaskepulver utgitt for å være amfetamin.

Les artikkelen i Akersposten her.

Tilbake til nyheter
crossmenu