Medlemskap

Høye terskelverdier for narkotika nødvendig

20. januar 2020

Debattinnlegg i Aftenposten 20. januar 2020: Høye terskelverdier nødvendig av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Michel Mateos beskriver (16. januar) Rusreformutvalgets forslag om terskelverdier for narkotiske stoffer, som tilrettelegging for salg av narkotika. I rapporten «Rusreform – fra straff til hjelp» foreslås avkriminalisering av brukerdoser opp til visse mengder av de forskjellige ulovlige rusmidler. Samlet ser avgrensningene hinsides mye ut, og Mateos baserer sitt innlegg nettopp på det. Derimot er utvalgets forslag, for det første satt på bakgrunn av det komplekse forholdet mellom personkretsene av kjøpere og selgere og for det andre på bakgrunn av innspill fra instanser som jobber med brukere og organisasjoner drevet av brukere. Utvalget presiserer at dersom en person innehar en mindre mengde narkotika, men omstendighetene tilsier at dette er med sikte på videresalg, da skal de foreslåtte terskelverdier ikke være til hinder for etterforskning og eventuell straffeforfølgning. Dette innebærer at politiet kan gjøre en helhetsvurdering som sikrer at politiet kan slå ned på salg, de kan ta beslag ved sporadisk bruk og fullstendig avkriminalisere bruk ved åpenbare avhengighetstilstander. De foreslåtte terskelverdier legger opp til at en vanebruker kan slippe å oppsøke illegale rusmarkeder daglig, noe som forebygger sosialt press på anskaffelse av flere og mere rusmidler enn vedkommende i utgangspunktet hadde tenkt å anskaffe. Også undertegnede har vært tung bruker tilknyttet heroinmiljøet i Oslo sentrum. Uten at jeg var kriminell eller på annen måte hensynsløs deltaker i samfunnet av den grunn hadde både jeg, og folk i mitt nettverk, til enhver tid såkalte sikringsdoser som oversteg terskelverdiene som utvalget foreslår. Med andre ord vil lavere terskelverdier enn utvalget foreslår, medføre at vi avslutter kun litt av det som professor Johs. Andenæs i sin tid definerte som vår tids største feilinvestering i straff. Forskningsgjennomgangen til Rusreformutvalget tilsier at vi går fullstendig bort fra dette. 

Tilbake til nyheter
crossmenu