Medlemskap

Her kommer et nytt hus for rusmiddelavhengige i sentrum

26. mai 2022

Bergens Tidende 24. mai 2022: Her kommer et nytt hus for rusmiddelavhengige i sentrum, av Ole Løkkevik.

– Vi ønsker at alle skal være likeverdige og deltakere i sin egen by. Det handler om menneskerettigheter og medborgerskap. Her er det muligheter for det, sier Marianne Cook Pierron i brukerorganisasjonen Prolar Nett.

BT møter henne tirsdag morgen sammen med representanter fra byrådet og bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet.

Møtestedet er i Sverres gate 3, mellom Den Nationale Scene og Bergen Kino.

Dette er nå blitt adressen til det helt nye konseptet «Huset».

Styrt av og for brukerne

«Huset» skal være styrt av og for brukere. Det vil være åpent for alle, men målgruppen er personer i aktiv rus og under rehabilitering.

Her kan man få en kopp kaffe, et måltid og en sosial møteplass. Akkurat hvilke tjenester som skal tilbys, er det brukerne selv som skal bestemme, sammen med de involverte organisasjonene.

– Vi vet ikke hva vi skal fylle dette med enda, men det skal basere seg på hva brukerne ønsker og trenger, så dette vil utvikle seg underveis. Det er det som gjør det så unikt, sier Espen Aas i A-larm.

Åpent 24/7

Aas sier at dette er Norges første brukerstyrte hus for rusavhengige.

– Det finnes andre steder med brukerinvolvering, men her er det brukerne som har eierforholdet, som skal utvikle dette underveis og selv definere hva det skal være.

Og åpningstidene?

– Vi ønsker å holde åpent 24/7, men er avhengige av frivillige ansatte til dette, sier Pierron.

Hun understreker at det ofte er på kveldstid og i helgene at brukere har behov for et tilbud.

«Huset» skal likevel ikke være et overnattingssted. Det vil heller ikke være vakthold, men flere erfaringskonsulenter på stedet. I tillegg ønsker de å reise ut til brukere og pårørende som ikke vil oppsøke tjenesten.

Det er også et mål om å ansette helsepersonell på sikt.

– Vi har troen på dette

Byrådet har lenge vært på jakt etter lokaler til et femte mottak- og oppfølgingssenter (MO-senter) i Bergen sentrum.

Sosialbyråd Ruth Grung (Ap) har ment at et trygt oppholdssted for rusavhengige er helt avgjørende for å bedre på situasjonen i Vågsbunnen, der naboer og næringsliv har reagert på en åpen russcene.

Det var i møte med kommunens Ruspolitisk råd at Grung fikk forslag om et brukerstyrt hus fremfor et nytt MO-senter.

– Vi ble enige om at dette var noe vi ønsket å støtte. Vi har sterke organisasjoner for brukere og pårørende i Bergen og har troen på dette tilbudet, sier Grung.

Hun tror ikke Sverres gate blir en ny åpen russcene.

– Her vil de ha et trygt og alternativt sted å være. Det vil fortsatt være omsetning av stoff i Bergen, men hvor det vil skje, vet vi ikke.

Pierron er tydelig på at de ikke vil tillate bruk eller salg av rusmidler på stedet.

– Men det kan skje, og da er det miljøet her som skal følge opp med samtaler om at dette ikke er ønskelig, sier hun, og legger til:

– Dette skal ikke bli den nye Vågsbunnen. Vi skal ha et trygt nabolag, men vi skal regulere hverandre med en bruker-til-bruker tilnærming.

– Hva vil dere si til beboere og næringsliv i området?

– Vi vil oppfordre dem til å få kunnskap om hva det vil si å være rusbruker, og det kan de få her. I stedet for å frykte dette, håper jeg folk vil gi oss tid og støtte, sier Morten Sommerbakk i Foreningen Human Narkotikapolitikk.

Hans kollega og organisasjonsleder, Arild Knutsen, har tatt turen fra Oslo for å få med seg åpningen.

– Dette er et alternativ til det som skaper konflikter i åpne rusmiljøer. Her får brukere endelig et sted å gå til og de kan bli møtt som mennesker og ikke «rusmisbrukere». Dette beriker bare nabolaget, de burde være stolte, sier han.

Tilskudd på 1,5 millioner

Foreningen Human Narkotikapolitikk, Prolar Nett og A-larm har sammen dannet et felles ideelt selskap for å etablere og drifte «Huset».

Organisasjonene har søkt om tilskudd på 1,5 millioner kroner fra kommunen ut året.

Les hele artikkelen i Bergens Tidende her.

Tilbake til nyheter
crossmenu