Medlemskap

Foreningen for human narkotikapolitikk inviterer til årsmøte 2021

17. januar 2021

Kjære narkotikapolitiske interesserte, engasjerte og alle våre medlemmer i Foreningen for human narkotikapolitikk!

2020 var det året hvor alt ble annerledes enn planlagt. Så også i FHN. Vi hadde likevel et særdeles aktivt år. Spesielt ble system- og tjenesteapparatet på rusfeltet prioritert slik at dette kunne ivareta sine målgrupper på best mulig måte, samtidig som alle smittevernregler ble overholdt - på alle nivå. Brukerstemmen ble avgjørende viktig. Vi ser at de positive endringene i politikk og samfunn er et resultat av det arbeid som har vært utført, og vi gleder oss til å bidra til at utviklingen skal fortsette i positiv retning. Vi har som mål å oppnå mange og gode resultater også i 2021, og gleder oss til nok et spennende år - med medlemmer, tillitsvalgte og frivillige på laget. Det er sammen vi er sterke og får gjennomslag.

Kontingent 2021

Til vårt arbeid trenger vi deg som medlem, og vi trenger din støtte.

Medlemskontingenten for 2021 er kr. 200,- for medlemmer.

500,- for støttemedlemmer.

Vi takker for alle bidrag – kontingenter og gaver

For å spare miljøet håper vi flest mulig kan betale via VIPPS 050505 –

eller overføre til konto 6011 06 66538

- har du allerede betalt, så takker vi for det.

Om du har spørsmål vedrørende ditt medlemskap, ta kontakt (tonje@fhn.no)

Har du fått ny adresse, mail eller telefonnummer er det veldig fint om du sender nye opplysninger.

Innkalling Årsmøte 2021.

Vi vil med dette ønske velkommen til digitalt årsmøte 2020.

Tid: Mandag 1 mars, klokken 18.00

Sted: Digital plattform. Denne annonseres nærmere. Påloggingsinfo vil tilsendes.

For å få tilsendt lenke til møtedeltakelse – send påmelding til tonje@fhn.no

Dagsorden:

01. Godkjenning av dagsorden

02. Valg av møteleder

03. Valg av referent

04. Godkjenning av innkallingen

05. Årsberetning 2020

06. Resultatregnskap 2020

07. Budsjett 2021

08. Innkomne forslag

09. Kontingent

10. Valg: Styret - i 2021 er styreleder til valg, samt vara(er).

11. Eventuelt

Stemmerett har den som har innbetalt medlemskontingent for inneværende år. Innkomne forslag må være styret i hende senest en måned før årsmøtet, i henhold til vedtektene. De kan sendes til tonje@fhn.no eller pr. post: Foreningen for human narkotikapolitikk, Torggata 9A, 0181 Oslo innen 1 februar.

Vel møtt!

Hilsen oss i Foreningen for human narkotikapolitikk

Tilbake til nyheter
crossmenu