Medlemskap

Forbudslinjen hindrer oss i å dempe voldsbruken

8. mars 2020

Debattinnlegg i Bergensavisen 04. mars 2020: Forbudslinjen hindrer oss i å dempe voldsbruken av Annette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk, Vestland.

BA skrev nylig om MO Gyldenpris’ ansattes varsel om vold og trusler fra brukerne. En studie (Mjåland og Lundeberg) som kartla forflytningen av det marginaliserte miljøet fra Nygårdsparken til senteret, framstiller narkotikamarkeder som ekstremt voldelige. Volden er ofte økonomisk motivert med en konkurransepreget og disiplinerende funksjon: «mangelen på formelle reguleringer får operatørene i markedet til å bruke vold og trusler som virkemiddel for å presse konkurrenter.» Deltakerne oppga at ofre hadde pådratt seg narkogjeld, solgt dårlig stoff eller tystet. Volden leder brukerne inn i en negativ spiral hvor behovet for smertelindring fører til anskaffelse av illegale rusmidler som igjen gjør dem voldsutsatt.

Mjåland og Lundeberg påviste at forflytningen førte til at «et flertall av brukerne (...) opplever at miljøet har blitt mer voldelig.» Et metastudie (Werb m.fl.) bekrefter at intensivert håndhevelse av narkotikaforbud virker kontraproduktivt. Volden øker, men uten å redusere tilbudet. Politiet sier selv de ikke har nevneverdig innflytelse på markedstilgangen. Studien anbefaler at alternative modeller for narkotikakontroll bør vurderes om tilgjengelighet av illegale stoff og narkotikarelatert vold skal bli meningsfylt redusert.

Vi står overfor en rusreform hvor illegale stoff til eget bruk skal avkriminaliseres. Politiet vil fortsatt avdekke og beslaglegge, men reaksjonen skal være hjelp og ikke straff, ved erverv, bruk eller besittelse under en straffri mengdegrense. Salg vil uansett føre til straffereaksjoner.

Les hele artikkelen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu