Medlemskap

Fikk kjeft på Facebook: Vil ikke vedkjenne seg uttalelse

21. mai 2021

Bergensavisen 21. mai 2021: Fikk kjeft på Facebook: Vil ikke vedkjenne seg uttalelse, skrevet av Dag Bjørndal.

Professoren vil ikke vedkjenne seg uttalelsen om at de fleste som dør av metadon har kjøpt stoffet ulovlig av LAR-pasienter. Utsagnet fikk Foreningen for human narkotikapolitikk til å se rødt.

– Han stigmatiserer brukerne, sier Morten Sommerbakk, som er leder av foreningen til BA.

Professor Thomas Clausen ved Senter for Rus og avhengighetsforskning (Seraf) er sitert på følgende da BA skrev om LAR og metadon lørdag.

Godkjente sitatene

«Tidligere funn tyder på at åtte av ti av dem som dør av metadon, ikke selv er i LAR-behandling, men har kjøpt medikamentet ulovlig. Vi tror mesteparten kommer fra pasienter i LAR», sa professoren i en større reportasje om LAR lørdag.

Alle sitater med Clausen var sendt til gjennomlesing og godkjent før de ble trykket.

Uttalelsen vakte oppstandelse i sosiale medier.

– Hvor har professoren dette fra? Det smugles enorme mengder metadon til Norge. Det er nok noen LAR-pasienter som selger medisinen sin (metadon) illegalt, men dette er et fåtall. Nå mistenkeliggjør professor Clausen alle de over 8000 pasientene, sier Sommerbakk.

Men nå mener professor Clausen at han ikke har sagt at han tror at mesteparten av det illegale metadonet til folk utenfor LAR, kommer fra pasienter i LAR.

– Det som er kjent om politiets beslagsstatistikk er at det er nokså beskjedent med beslag av LAR-legemiddel og metadon, men det forekommer. Det har også vært undersøkelser blant norske LAR-pasienter der det fremkommer at enkelte enten selger eller deler av sin LAR medisin til andre som ikke er i LAR, sier Thomas Clausen i en e-post til BA.

Har ikke sagt

– Så vi vet at det forekommer blant norske LAR-pasienter. Både at LAR-medisin selges og at den deles, med kjæreste eller andre.

– Så har ikke jeg på noe tidspunkt sagt at alle LAR-pasienter selger sin LAR-medisin, men at det forekommer og at vi tror en del av det som omsettes illegalt stammer fra norske LAR pasienter og da fra et lite fåtall av LAR-pasientene, skriver professoren, som altså selv godkjente det omstridte sitatet.

Les hele artikkelen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu