Medlemskap

Fagrådets brukernettverk ber om generelt fritak av egenandeler ved rus- og psykiske lidelser

10. april 2018

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, med kopi til de regionale helseforetakene og deres brukerutvalg ber bruker- og pårørendenettverket, som Fagrådet koordinerer, om et generelt fritak av egenandeler ved rus- og psykiske lidelser. Les mer på Fagrådets side rusfeltet.no (Link)

Tilbake til nyheter
crossmenu