Medlemskap

Erlik.no: Nå deler Oslo ut flere røykefolieark enn sprøytespisser

27. mars 2019

Færre dør av overdoser i norske kommuner som har sluttet seg til overdosestrategien. Nå gjelder det å ikke falle tilbake til gårsdagens narkotikapolitikk, skriver Arild Knutsen.

Det var etter mange års trykk, særlig fra brukerorganisasjonene på rusfeltet, at myndighetene godtok overdosearbeid som satstingsområde. Nå videreføres Stortingets nasjonale overdosestrategi, som startet i 2013.

Regjeringen lanserte nylig Nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022, som skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Den begrunnes med at vi de to siste årene ser en begynnende nedgang i antall overdosedødsfall.

Både utdeling av heroinmotgiften nalokson og Switch-kampanjen (fra sprøyter til røyking) utpekes som viktige satsingsområder. I tillegg skal det innføres pakkeforløp for oppfølging av de som er reddet fra overdosedød, og rusmiddeltesting skal vurderes.

Les artikkelen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu